Indsamling af luftmålinger på Kvægbrugets Forsøgscenter

 

November 2010

 

Kostalden på Kvægbrugets Forsøgscenter lægger i øjeblikket ”krop” til et projekt, som undersøger ventilationsluftstrømme og – hastigheder fra en naturligt ventileret bygning. Det overordnede mål er at udvikle nøjagtige metoder til bestemmelse af drivhusgasudskillelsen fra kvægstalde.

 

 

I øjeblikket findes der ingen tilgængelige metoder, som er præcise nok til at beregne omfanget af drivhusgasudskillelsen fra kvægstalde korrekt. Dette er forskere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) nu ved at råde bod på. Som en del af aktiviteterne i to forskningsprojekter ved DJF bliver der således arbejdet på at udvikle mere nøjagtige målemetoder.

 

På Kvægbrugets Forsøgscenter er der derfor i disse dage placeret en lille trailer ved siden af kostalden. Denne er påmonteret en flere meter høj mast og indeholder noget teknisk måleudstyr. Også indenfor i kostalden er der opsat måleudstyr både ved ydervæggene samt oppe under tagrygningen.

 

 

 

 

Meningen med det hele er at indsamle luftmålinger i og omkring bygningen. Disse målinger inkluderer indsamling af data for koncentrationer af ammoniak, metan, lattergas og CO2, Endvidere bliver der indsamlet data for lufthastigheder og luftfordelinger i bygningen samt vindforhold i relation til åbninger af bygningen.

 

De indsamlede data skal bruges til mere præcist at kunne beregne udskillelsen af drivhusgasser i kvægstalde. Endvidere skal data også bruges til at give fundamental viden om, hvor de mest repræsentative positionsmålinger vil være for målinger af luftflow med hensyn til at beregne lufthastigheder i ventilationsstrømmene og udskillelsen af drivhusgasser.

 

Projektet er bl.a. støttet af EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

Læs mere om projektet »

 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger

 

 

Guoqiang Zhang, DJF

E-mail: GuoQiang.Zhang@agrsci.dk