Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Spaltemåtter af gummi foran malkerobotterne


Kort før jul var der ekstra travlt for personalet på KFC. Spalterne i området omkring malkerobotterne blev hævet, og der blev lagt spaltemåtter af gummi ovenpå.

Køerne fik en ekstra julegave i 2011 i form af spaltemåtter af gummi på arealet omkring indgangen til malkerobotterne. Der er lavet en svag hældning på ca. 2% på gulvet i hele opsamlingspladsen, således at køerne undgår at skulle træde et trin op og ned, for at komme henholdsvis ind og ud af malkerobotten. Der var nemlig mistanke om, at dette for nogen køer reducerede deres lyst til at gå i malkerobotten.

 

Spalteområdet på opsamlingspladsen blev desuden udvidet for de to hold Holstein køer, idet et stykke med fast gulv blev erstattet af spaltegulv. Dette krævede opbrydning af det gamle gulv og støbning af kanaler under de nye områder med spalter. Denne ændring blev lavet, fordi opsamlingspladsen er nemmere at holde ren, når der er spalter på hele arealet.

 

Støbning af ekstra gyllekanaler godt i gang…

 

Indgangen til malkerobotten tager form…

 

Spaltemåtterne synes mere behagelige for køerne

Efter renovering af kostalden i 2009 blev der i foråret 2010 lagt spaltemåtter i skåneområdet for ny-kælvere og i separationsområdet, hvor køer lukkes fra til dyrlæge, inseminør og til håndtering i forsøg. Personalet på KFC vurderer, at køerne finder det mere behageligt at gå og opholde sig på spaltemåtterne i forhold til de almindelige betonspalter. ”Kun hvis en ko bliver forskrækket og laver en pludselig bevægelse eller undvigemanøvre kan hun risikere at glide – almindelig opspring sker der intet ved”, udtaler fodermester Knud Primdahl.

 

Til gengæld skal man som personale være mere opmærksom, da gummispalterne kan være en anelse mere glatte at gå på end almindelige betonspalter. Dette gælder især, når de er meget våde eller belagt med særligt klistret gødning. Spaltemåtterne er meget lettere at holde rene end betonspalter i tørre perioder, fordi tørre kager af møg på spalterne af køernes klove bliver masseret i små stykker, der let falder gennem spalterne.

 

Erfaringerne har været tilstrækkeligt gode til, at det blev besluttet at lægge spaltemåtterne på opsamlingspladserne, når disse alligevel skulle ændres.

Spaltemåtterne lægges på hver enkelt spalte...

 

Gummispalterne i ”pakkeform”…

     

Historien bag spaltemåtterne

Comfort spaltemåtterne blev leveret af Staldmæglerne A/S i Brørup. De er produceret af en irsk gummivareproducent, der kan levere flere typer af spaltemåtter tilpasset dyrenes vægt. Den type der blev anvendt i 2010 i skåne- og separationsområderne er beregnet til voksent kvæg, dvs. større end 500 kg . Produktet er oprindeligt udviklet til kødkvægsbesætninger i Irland. Firmaet kan også levere en blødere type, der er udviklet til kalveproduktion i Holland, dvs. typisk kalve i intervallet 200 – 350 kg . Blødheden er øget ved, at luftkanalerne inde i produktet er gjort større. Måtterne bliver mere elastiske, hvorved dyrene træder mere ned i måtterne, så skridsikkerheden øges.

 

”Vi valgte på KFC at satse på den blødere type på opsamlingspladsen for at få den bedst mulige skridsikkerhed til trods for at leverandøren reducerede garantiperioden, når måtterne bliver brugt til større dyr end de er beregnet til” fortæller centerleder Christian Børsting. ”Til trods for den kortere garantiperiode forventes ikke en væsentlig reduktion i levetiden. Vi har derfor prioriteret køernes velfærd højest, da det kun er en begrænset del af staldens spalteareal, det drejer sig om, hvis levetiden viser sig at være kortere end forventet”.

 

Et par tilfredse brugere af det nye gulv – bemærk at ingen køer står på betonspalterne bag de to køer... ->

 

 

Kan mindske ammoniakfordampningen

Spaltemåtterne er også udviklet til at reducere ammoniakfordampningen. På grund af måtternes buede overflade løber ajlen hurtigt væk, og dermed når en mindre del af ajlens urinstof at blive omsat til ammoniak. Der kan også købes bløde flapper, der kan skydes ind på hver spaltemåtte, så revnen i mellem spalterne bliver lukket for optrængende luft, hvorved ammoniakfordampningen kan reduceres yderligere. Til gengæld skal de være så bløde at gødning og ajle kan presse klapperne ned og løbe igennem.

 

Skitse med tværsnit af spaltemåtter med
de bløde flapper...

 

Spaltemåtter med bløde flapper, der lukker for
luft nedefra...

     

 

Da produktet er anvendt af hensyn til køernes komfort ved ophold i særlige områder af stalden og ikke for at reducere ammoniaktabet fra disse områder, har vi ikke valgt typen med flapper. Der er dog sat flapper i på et lille stykke lige udenfor malkerobotterne for at undgå at kold luft trækker op fra gyllekanalerne i perioder med frost.

På KFC renses spalterne af en Lely skraberot. Den kører uden problemer ovenpå spaltemåtterne, og holder dem - især i tørre perioder - mere rene end de almindelige betonspalter.

 

Comfort Spaltemåtten med gummiflapper er vurderet af Fødevareministeriets Normtalsudvalg med hensyn til ammoniakemissionen. Gulvet har i forhold til ansøgning om miljøgodkendelse samme lave emissionsniveau som faste drænede gulve, forudsat at gulvet skrabes 12 gange i døgnet. Med andre ord er gulvet et lavemissionsgulv og indgår i Videnskatalog for kvægstaldsgulve udarbejdet af Miljøstyrelsen og Videncentret for Landbrug, Kvæg. Uden gummiflapper svarer gulvets emissionsniveau til et almindeligt spaltegulv.

 


Flere oplysninger

 

Christian Børsting

E-mail: Christian.Borsting@agrsci.dk

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistrikstprogram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk