Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 KFC med i test af el-vandvarmere

 

Hvor stor en kapacitet har en el-vandvarmer egentlig? Det spørgsmål har projektet ”Teknik på gården” forsøgt at besvare ved at foretage en række afprøvninger bl.a. på KFC, af forskellige fabrikater og størrelser på el-vandvarmere. Baggrunden for testen er det faktum, at det svage punkt i forbindelse med rengøring af mælkeanlæg samt mælkekøletanke er varmtvandsforsyningen.

 

Mange store stalde og AMS-anlæg er ved at være mejerilignende med lange, komplicerede rørføringer, filteranlæg mv. Dette kræver en optimal forsyning med varmt vand i forbindelse med rengøring af anlæggene. Projektet ”Teknik på gården” har derfor undersøgt, hvordan de danske mælkeproducenter bedst sikrer, at de har nok varmt vand i fremtiden.

 

Test af forskellige el-vandvarmere
Der er derfor foretaget test af 10 forskellige el-vandvarmere fordelt på fire forskellige forhandlere /fabrikater af el-vandvarmere. Forsøgsbesøgene blev gennemført i starten af 2013 og den første test blev gennemført på Kvægbrugets Forsøgscenter. KFC malker med tre DeLaval VMS malkerobotter og har ligeledes el-vandvarmere fra DeLaval. Endvidere er der foretaget test i Lely-besætninger med A3 og A4 malkerobotter, og test af varmtvandsforsyningen i besætninger med konventionel malkning med forskellige typer af malkestalde som karruseller, side by side og sildeben af fabrikater fra SAC, DeLaval og Boumatic.

 

 

 

Beholderens alder er afgørende
Der er i testen gennemført afprøvninger af både enkeltstående beholdere samt to og tre beholdere monteret i serie. Der ses en meget stor forskel mellem de afprøvede beholdere, hvor kapacitetsudnyttelsen ligger mellem 52 og 92 %. Der ses ikke umiddelbart nogen forskel mellem de enkelte fabrikater. Den store forskel ligger i beholdernes alder, idet der er en meget tydelig sammenhæng mellem beholderes alder og deres evne til at udnytte kapaciteten. Allerede efter fire år begynder kapaciteten på beholderene at falde. Kapaciteten på de tjekkede el-vandvarmere svinger fra 160 liter til 250 liter for en 300 liters beholder med en start-temperatur på mellem 88 og 91 grader C.

 

En 300 liters el-vandvarmer - enkeltopstilling.

 

Tjek jævnligt el-vandvarmerens ydelse
Har varmtvandsbeholderen ikke den korrekte volumen, er indstillet forkert eller ikke vedligeholdt, kan dette medføre øgede udgifter til el- og vandforbrug, samt tab i kvalitetsindtægter på mange tusinde kroner per år. Det er derfor en god idé jævnligt at tjekke el-vandvarmernes ydelse. Det kræver bare et tappested med slange, en 20 liters spand og et termometer. Termometret stikkes i slangen og spanden bruges til at måle den mængde vand, der aftappes. Når temperaturen kommer under 60 grader C, har vandet ikke længere nogen rengøringsværdi, og så kender vi beholderens kapacitet.

 

Læs hele rapporten: ”El-vandvarmere –Test” fra Videncentret for Landbrug, Kvæg her.

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

Flere oplysninger


Christian Børsting

Email: Christian.Borsting@agrsci.dk

Tel.: +45 8715 8182


     

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk