Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Drejebog om landbrugsbyggeri - ny opdateret version
Nu er den færdige version af drejebogen om landbrugsbyggeri "på gaden". KFC har sammen med Videncentret for Landbrug, Kvæg og LandboNIdtØst (LMO) udviklet en drejebog over, hvordan man bedst gennemfører et landbrugsbyggeri af kvægstalde. Drejebogen bygger på erfaringer fra udvidelsen på KFC i 2009 samt interviews med alle byggeriets interessenter.

 

Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig udvidelse og ombygning af forsøgscentrets kostald, var der et ønske om, at erfaring og viden fra planlægning og gennemførelse af byggeriet kunne opsamles og udbredes til landmænd, som står over for at skulle gennemføre et større byggeri.

I efteråret 2009 blev der derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af nogle af de involverede parter i byggeriet på KFC. Landbrugets Hudefond har bidraget med en væsentlig del af finansieringen.

 

KFC's udvidelse i 2009 ->

 

 

I forbindelse med indsamling af de opnåede erfaringer fra byggeriet, er der foretaget interviews med alle byggeriets interessenter. Lige fra bygherre over rådgiver og myndigheder til entreprenøren samt øvrige håndværkere og leverandører til byggeriet. Arbejdet er mundet ud i en drejebog over, hvordan man gennemfører et landbrugsbyggeri.

 

Første udkast af bogen efterfølgende blevet grundigt gennemgået med fem kvægbrugere, som netop nu er i forskellige faser af et byggeprojekt. Deres generelle oplevelse var overraskelse over, at et byggeprojekt rent faktisk indeholder så mange enkeltelementer, som er vigtige at holde styr på. Ud fra kommentarer fra de fem kvægbrugere, som er kommet med indspil til drejebogen vil den have værdi ikke bare for uerfarne og unge bygherrer, men også for kvæbrugere, som tdiligere har bygget.


Også til gavn for de helt unge

Erfaringer på KFC har givet et godt indblik i, hvilke forhold der skal være på plads i løbet af en byggeproces. Generelt er der øget risiko for fejl eller problemer i gråzonerne imellem de forskellige rådgiveres kompetencer. Forventningen er, at erfaringer fra KFC kan komme rigtigt mange landmænd til gode.

 

Målgruppen ersåledes også de helt unge nyuddannede eller elever på landbrugsskolerne. Er du interesseret i at høre mere om byggeriets mange faser samt erfaringerne fra udvidelsen på KFC er du meget velkommen til at kontakte centret med henblik på et besøg og et kig på den nye tilbygning med dens indretning og faciliteter.

 

 

KFC's udvidelse i 2009

 

 

 

Arbejdsgruppen bag drejebogen har bestået af Anja Juul Freudendal, LMO; Christian Børsting og Peter Trier, KFC; Helge Kromann og Vibeke Fladkær Nielsen, VFL, Kvæg.


Læs mere om projektet her.

 

Download drejebogen her.

 

 

Formidlet med støtte fra Hudefonden, EU og Fødevareministeriets Landdistrikstprogram.

 

 

 

 

 

 

 

Flere oplysninger

 

Christian Børsting, KFC

E-mail: Christian.Borsting@agrsci.dk

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk