Skånsom opstart af ny laktation


August 2010

 

 

Kan man fremme køernes velfærd og produktion ved at give dem en skånsom start på den nye laktation? Det vil et nyt forsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter undersøge nærmere.

 

 

Store malkekvægsbesætninger har gode muligheder for at inddele køerne i forskellige hold alt efter behov. Det kan enten være for at optimere foderrationen til en bestemt gruppe dyr, men det kan også være med henblik på at skåne bestemte kategorier af dyr.

 

I praksis bliver der anvendt en række forskellige versioner af holdinddeling af køer både i goldperioden op til kælvning og i perioden lige efter kælvning. Der findes dog kun meget sparsom viden om hvorvidt skånehold/nykælverhold rent faktisk medfører, at koen lettere kommer over kælvningen og kommer i gang med en ny laktation.

 

Et nyt forsøg på KFC er i færd med at undersøge, om opstaldning i ”skånehold” lige efter kælvning fremmer køernes velfærd og produktion. Forsøget gennemføres som et holdforsøg med to hold:

 

Hold 1 (direkte): Køerne er i seperationsboks det første døgn efter kælvning, derefter sættes de direkte ind i koholdet.

 

Hold 2 (skåne): Køerne placeres i skåneområdet tæt ved robotten de første 12 dage efter kælvning, derefter flyttes køerne ind i koholdet.


Der indgår både køer og kvier på hvert forsøgshold – i alt ca. 100 dyr af racerne SDM og Jersey.

 

 

Ko opstaldet i skåneområdet på KFC…

 

Der bliver indsamlet mange registreringer i forbindelse med forsøget. Registreringer omfatter foderoptagelse, dyrevægt, mælkeydelse, mælkens sammensætning, huldbedømmelse, "Haltheds-score", sygdomsbehandlinger, reproduktionskontrol og æde- og hvileadfærd.

 

 

Skåneopstaldning har fordele og ulemper

Vi ved, at overgangen til ny laktation er den periode i koens laktationscyklus, hvor den gennemgår de mest dramatiske fysiologiske ændringer og det er også den periode, hvor forekomsten af produktionssygdomme er allerstørst. Derfor giver det god mening at skåne køerne lige efter kælvning samt at øge tilsynet. Desuden er det muligt, at koen har nemmere ved at klare introduktion i et større kohold, når laktationen først er godt i gang.

 

En ulempe ved at anvende skånehold er dog, at køerne flere gange skifter både miljø og gruppefæller. Gruppeskift medfører mere aggression og kan også medføre et fald i ydelsen. Fordelen ved ophold i specielle staldafsnit i forbindelse opstart af ny laktation skal derfor opvejes i forhold til ulemperne ved flere gruppeskift for koen.

 

Forsøget er et delforsøg finansieret via projektet ”Kokomfort omkring kælvning” og støttet af EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Dataindsamlingen forventes afsluttet ved udgangen af 2010.

 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger

 

 

Lene Munksgaard

Tlf: 89991312

E-mail:
Lene.Munksgaard@remove-this.agrsci.dk