Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Skånsom opstart af ny laktation – tredje delforsøg

 

Er det til gavn for køerne, at blive placeret i en fælles dybstrøelsesboks fire uger før forventet kælvning samt tre dage i kælveboks efter kælvning? Det ser forskere fra Aarhus Universitet nærmere på i det tredje delforsøg af projektet ”Skånsom opstart af ny laktation”, som gennemføres på Kvægbrugets Forsøgscenter.

I projektet: ”Ko-komfort omkring kælvning” , der gennemføres på Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC), bliver det bl.a. undersøgt, om skånsom opstaldning i tiden før og efter kælvning fremmer koens velfærd, mælkeproduktion og kalvens vitalitet. Baggrunden for projektet er, at den højtydende malkeko, i perioden omkring kælvning, er meget sårbar. Det er i ny lov om hold af malkekvæg fokus på forbedring af kælvningsfaciliteten og krav om minimum fire pladser i kælvningsfaciliteten per 100 køer. Heraf kan halvdelen udgøres af en fælles forberedelsesboks med dybstrøelse i tilknytning til enkeltkælvningsboksene.

 

1. delforsøg: Effekt af to uger i skånehold efter kælvning

I den første del af projektet på KFC blev betydningen af, at opstalde nykælvere i skånehold i de første to uger efter kælvning, med efterfølgende flytning ind til det øvrige kohold, undersøgt. Disse køer blev sammenlignet med køer, sat direkte ind i koholdet efter kælvning. Resultaterne herfra har vist, at det primært var 1. laktationskøerne, der havde gavn af skåneopstaldningen i to uger efter kælvning. For de ældre køer var det nærmere en ulempe mht. foderoptagelse og mælkeydelse, at blive adskilt fra flokken. Læs mere…

 

 

2. delforsøg: Effekt af fire uger i skånehold før kælvning

I dette forsøg blev køer og kælvekvier opstaldet i fællesboks med dybstrøelse de sidste 4 uger før kælvning og flyttet til en strøet enkeltkælvningsboks i tilknytning til fællesboksen umiddelbart før kælvning. I kontrolholdet blev køer og kælvekvier opstaldet i sengebåsestald med spalter i gangarealet i hele goldperioden. På dette hold flyttedes køerne også ved tegn på forestående kælvning til en strøet enkelt-kælveboks. Læs mere…

3. delforsøg: Effekt af skåneopstaldning 4 uger før og tre dage efter kælvning

 

Den tredje del af forsøget, blev påbegyndt i februar 2012. Denne del bliver gennemført med to hold:

 

•  Skånehold: Køerne opstaldes i fælles forberedelsesboks med dybstrøelse i fire uger før forventet kælvning + 3 dage i kælveboks efter kælvning, og

 

•  Kontrolhold: Køerne bliver i sengebåseafsnit indtil tegn på kælvning, og flyttes til det lakterende ko-hold ved 2. malkning.

Der bliver indsamlet mange registreringer i forbindelse med forsøget. Disse omfatter hvile- og ædeadfærd, aktivitet, besøgsfrekvens i malkerobotten, foderoptagelse, fodersammensætning, vægt, mælkeydelse, mælkens sammensætning, huldbedømmelse, halthedsscore, sygdomsbehandlinger og reproduktionskontrol.

 

 


Der indgår i alt ca. 120 SDM køer og resultater fra forsøget forventes at foreligge i løbet af 2013.

 

Forsøget er et delforsøg finansieret via projektet ”Kokomfort omkring kælvning” . Du kan følge projektet og dets resultater her .

 

Du kan læse mere om emnet i artiklen: Nykælverhold gavner 1.kalvskøer, Ny Kvægforskning, februar 2011.

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

 

Flere oplysninger

 

Lene Munksgaard

E-mail: Lene.Munksgaard@agrsci.dk

 

Magnus Campler

E-mail: magnus.campler@agrsci.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk