Kvægbrugets Forsøgscenter


 

 

Opkoncentrering af mælk på gårdene

- Ny bæredygtig opkoncentreringsteknologi til malkebesætninger

Projektets formål

- at skabe en mere bæredygtig og klimavenlig mælkeproduktion gennem udvikling af nye mælketeknologier til opkoncentrering af mælk på gården, hvorved det er muligt at reducere CO2-udledning, køleomkostninger og transportudgifter og således demonstrere, at bæredygtighed og lønsomhed fint kan gå hånd i hånd.

 

Delmål

 

Projektet skal bl.a. medvirke til:

  • At udvikle en bæredygtig proces til opkoncentrering af mælk på gården, hvor koncentratet efterfølgende bruges til fremstilling af mælkebaserede pulvere samt til ost på mejerierne.

  • At sikre at mælkekoncentraterne har en god holdbarhed, kvalitet og egnethed til videre forarbejdning.

  • At implementere og efterfølgende demonstrere ’opkoncentrering på gården’-konceptet over for landmændene. Dette sker hos KFC.

  • At beregne de økonomiske, klima- og miljømæssige konsekvenser af at flytte opkoncentrering af mælken til de store malkekvægsbesætninger. En række scenarier opstilles for landmænd og mejerier, og disse kan efterfølgende bruges til at udvikle en afregningsmodel for koncentrater.


Udbytte af projektet

Indledende beregninger har vist, at opkoncentrering af mælken med fordel kan flyttes ud på de store gårde. For at nå de forventede forretningsmål er det nødvendigt at udvikle teknologier til opkoncentrering af mælk på gården, og projektet vil derudover dokumentere mælkekoncentraternes kvalitet, holdbarhed og funktionalitet, demonstrere konceptet for landmændene (sker hos KFC) samt detailberegne de økonomiske, klima- og miljømæssige gevinster ved at flytte opkoncentreringen ud til de store malkekvægsbesætninger.

Projektets resultater vil blive offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter og i branchetidsskrifter, ligesom resultaterne vil blive formidlet ved nationale møder for producenter og rådgivere.

 

 

 

 

Foto: GEA Filtration

 

 

Projektansvarlig

Lars Wiking, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet

 

 

Deltagere

Arla Foods amba/Arla Foods Ingredients PS (Arla), Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) og Aarhus Universitet (AU). Desuden er GEA Process Engineering (GEA) tilknyttet som ekstern konsulent.

 

Periode

2011 - 2016

 

Finansiering

Fødevareministeriet -GUDP; Mælkeafgiftsfonden; Private midler fra virksomheder; Universitetsmedfinansiering

 

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistrikstprogram.

 

 

Resultater / relaterede artikler

 

Status på projekt: "Opkoncentrering af mælk på gårdene", oktober 2014.

 

Omtale på FOODCULTURE.dk: september 2014

 

Poster om projektet, september 2013

 

Foromtale af projektet, januar 2013

 

AU- projekthjemmeside...

   

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk