Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Bæredygtig opkoncentreringsteknologi til malkebesætninger

 

KFC deltager i øjeblikket i et projekt, som skal udvikle nye mælketeknologier til opkoncentrering af mælk på gården. Derved kan man reducere CO2 udledning, køleomkostninger og transportudgifter. Målet er at skabe en mere bæredygtig og klimavenlig mælkeproduktion. KFC skal stå for demonstrationen af konceptet over for landmændene.

Stigende mængder af mælk anvendes til enten mælkepulver, mælkebaserede ingredienser eller ost. I forbindelse med produktion af både mælkepulver og ost opkoncentreres mælken ofte inden yderligere forarbejdning. I stedet for at foretage opkoncentreringen på mejeriet har indledende beregninger vist, at denne del af processen med fordel kan flyttes ud på gårdene. Derved kan man skille sig af med store mængder vand, som kan genbruges i fodringen og til rengøring. For at nå de forventede forretningsmål er det nødvendigt at udvikle teknologier til opkoncentrering af mælk på gården og derudover dokumentere mælkekoncentraternes kvalitet, holdbarhed og funktionalitet.

 

Endvidere skal "opkoncentrering på gården"-konceptet implementeres og efterfølgende demonstreres over for landmændene. Denne del af arbejdet skal ske på Kvægbrugets Forsøgscenter.

 

Sidst men ikke mindst skal man detailberegne de økonomiske, klima- og miljømæssige gevinster ved at flytte opkoncentreringen ud til de store malkekvægsbesætninger.

 

I projektet deltager Arla Foods amba/Arla Foods Ingredients PS (Arla), Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) og Aarhus Universitet (AU). Desuden er GEA Process Engineering (GEA) tilknyttet som ekstern konsulent.

 

Du kan følge projektet og dets resultater her.

 

 

 

Foto: GEA Filtration

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

Flere oplysninger


Lars Wiking

Email: Lars.Wiking@agrsci.dk

 

 

 


     

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk