Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Mindre metan-udskillelse med fedttilskud

 

Et forsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter undersøger, hvordan forskellige typer af fedt samt tilskud af aminosyrer dels påvirker køernes udskillelse af metan og dels påvirker mælkeproduktionen.

Tildeling af fedt i koens foderration har i flere forsøg, både danske og udenlandske, vist sig at mindske koens metanproduktion. Dette skyldes bl.a., at fedtet hæmmer de mikororganismer i vommen som producerer metanen. Afhængigt af fedtets sammensætning har tildeling af op til 5% fedt i foderet samtidigt en gunstig effekt på køernes mælkeproduktion. Dog tyder nyere forsøg på, at tildeling af fedt lige efter kælvning kan påvirke koens mælkeydelse negativt et stykke hen i laktationen. Derudover vil tildelingen af fedt sænke forsyningen af aminosyrer til koen – dette kan der kompenseres for ved at tildele syntetiske aminosyrer.

 

I fremtiden bliver der behov for at reducere udledningen af metan mest muligt, og her vil tildelingen af fedt være en oplagt strategi. Der mangler dog stadig viden om langtidseffekterne på metan-udskillelsen af fedt-tildelingen. Kan det fx. være muligt for vommiljøet at ”vænne sig” til fedtet, og vil en reduceret metanproduktion kun være kortvarig? Påvirkningen af mælkens kvalitet, koens sundhed og udnyttelsen af foderet er heller ikke fuldstændigt klarlagt. Derudover er der uklarheder omkring virkningen af fedt i form af frø hhv. vegetabilsk fedt.

 

Et forsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter tager derfor udgangspunkt i effekterne af +/- tildeling af fedt samt effekten af +/- tildeling af aminosyrer (methionin). Fedtet vil være i form af enten rapsfrø eller vegetabilsk fedt kombineret med rapskager, som tildeles på baggrund af den enkelte kos mobilisering og deponering.

 

 

Individuelle fodringsstrategier har tidligere vist sig at kunne øge mælkeydelsen via en øget næringsstofudnyttelse – læs mere . For at undersøge langtidseffekten af fedttildelingen, vil en lille andel af køerne udtages på forskellige tidspunkter i forløbet til bestemmelse af metan-emission. Disse køer vil i måleperioden blive flyttet til staldene på Forskningscenter Foulum, hvor metankamrene står. Læs mere om metan-kamrene .

 

Forsøget vil køre i 2011-2012, og er en del af projektet: ”Miljøvenlige fodringsstrategier til malkekøer” . Der vil indgå både SDM og Jersey køer i forsøget.

 

Læs mere om projektet under ”Miljømæssige fodringsstrategier til malkekøer”.

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

Flere oplysninger

Lene Nielsen

Email: Lene.Nielsen@agrsci.dk

Tel.: +45 8999 1112


     

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk