Måling af metan-udskillelse hos drøvtyggere


December 2010

 

 

Der er netop påbegyndt en række metan-målinger på DJF med dyr fra produktionsforsøg på KFC. Det er nogle af KFC’s kvier og ungtyre, som deltager i forsøgene, hvor man måler på det enkelte dyrs metan-udskillelse i såkaldte metan-kamre.

 

 

I første omgang drejer det sig om kvierne fra projektet: ”Miljørigtige Fodringsstrategier” på KFC, hvor effekten på en række parametre af bl.a. fedt- og proteinniveau undersøges. Derefter måles der på tyre fra projektet ”Majs til ungtyre”. Endelig skal der fra næste år også måles på malkekøer fra en række projekter. I denne sammenhæng er det en stor fordel, at der på KFC er kapacitet til at køre forsøg med mange dyr og i lang tid.

Dyrenes metanudskillelse måles i kamre
I DJF-stalden måles der på udskillelsen af metan fra de store drøvtyggere ved, at dyrene opstaldes i et kammer opbygget af ”staldskelet” beklædt med polycarbonat. Dyrene har mulighed for se hinanden og staldpersonale m.m. har mulighed for at se dyrene.

 

For at beregne metanudskillelsen skal vi kende luftmængden, som trækkes igennem kammeret, samt koncentrationerne af metan i luften, der bliver trukket ind og ud af kammeret. Metanudskillelsen kan så beregnes som liter metan trukket ud af kammeret minus liter metan trukket ind i kammeret.

 

Foruden metan måles kammerluftens indhold af O2, CO2 og H2. Disse oplysninger kan anvendes til at kigge på CO2/CH4 forholdet og beregne dyrenes varmeproduktion. Måling af brint er relativt nyt. Denne måling bruges til at se på, om der er brint, som undslipper omsætningen i vommen. Ved nedbrydning af fibre dannes der brint og dette omdannes til metan. Hvis dyrene udskiller brint, er omdannelse af brint til metan ikke fuldstændig.

 

I produktionsforsøg er det ofte tilvækst eller mælkeproduktion, der er vigtige parametre. Dette fortæller hvilken behandling er bedst men ikke hvorfor den er bedst. Ved at supplere produktionsforsøg med f.eks. måling af metan øges mulighederne for tolke, hvorfor resultaterne ser ud som de gør. Der mangler generelt dokumentation på, hvor meget metan ungdyr udskiller.

 

Én af KFC’s kvier i metan-kammeret i DJF’s stald…

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

Flere oplysninger:

Anne Louise Frydendahl Hellwing

E-mail: AnneLouise.Hellwing@agrsci.dk
Tlf: 8999 1374

 

Christian Friis Børsting, KFC

 

E-mail: christian.borsting@agrsci.dk

Tlf: 8999 1310 / 2261 1911