Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Malkekøers behov for hvile undersøges ved DKC

I nyt forsøg ved DKC’s forsøgsfaciliteter på Blichers Allé i Foulum er i færd med at undersøge virkningen af begrænset adgang til et hvileområde på malkekøers liggeadfærd og ædemønster.

 

Begrænset adgang til hvileareal er dagligdag for mange malkekøer pga. lange ventetider på opsamlingsarealer ved malkning eller pga. konkurrence om foretrukne hvileområder. Eksperimentelt undersøges den hypotese, at jo sværere det er at få adgang til en hvileplads, jo længere tid vil koen blive liggende ad gangen og jo færre måltider vil hun fordele sin foderoptagelse over.

 

Køer foretrækker bløde underlag
Tidligere undersøgelser har vist, at malkekøer ligger længere tid i senge båse med bløde underlag, f.eks dybstrøelse af halm, savsmuld eller sand frem for i sengebåse med måtter eller madrasser med ingen, eller minimal, strøelse af halm eller savsmuld. Underlagets eftergivelighed påvirker også risikoen for at køerne bliver halte. Jo længere tid koen står på et hårdt underlag, jo højere risiko for halthed. Der findes ikke så mange undersøgelser af virkning af underlagets beskaffenhed i gangarealer, men køer foretrækker gummigulve frem for betongulve og faste gulve frem for spaltegulve.

 

 

DKC-forsøget
Forsøget på DKC omfatter 16 raske lakterende køer. Køerne opstaldes enkeltvis i store forsøgsbokse med adgang til henholdsvis et hvileområde og et æde-område. I hvileområdet er dybstrøelse af sand, der dækkes af et 10 cm lag af hel halm.

 

I æde-området er gulvet gummibelagt, men forsynet med trælægter, der gør det uegnet at ligge på. For at passere fra æde-området til hvileområdet skal koen passere en vægtet envejslåge, mens returlågen ikke er vægtet (se foto).

 

 

 

Ko i boksens hvileområde. Æde-området med lægter på gulvet ses bag returlåge til højre i billedet. Den vægtede låge ses bag koen.

 

Den kraft der kræves for at åbne den vægtede låge øges indtil koen kun besøger hvilearealet to gange per døgn.

 

Halvdelen af køerne kan bevæge sig mellem de to områder i alle døgnets 24 timer (kontrolkøer), mens den anden halvdel (behandlingskøer) er afskåret fra hvileområdet i 4 timer per døgn.

Virkningen af stigende ’omkostning’ af adgang til hvileplads på liggeadfærd og ædemønster i løbet af forsøget kvantificeres. Ligeledes undersøges hvorvidt styrken af koens motivation for at ligge ned afspejles i den maksimale ’pris’ koen vil betale for at komme til at ligge ned. Endelig indsamles data vedr. mælkeydelse, foderoptagelse og vægt. Hver ko opholder sig i den eksperimentelle boks i ca. to uger, og der etableres fire eksperimentelle bokse. Køerne videofilmes døgnet rundt.

 

Undersøgelsen vil bibringe mere viden om, hvor højt koen prioriterer at hvile samt hvilke konsekvenser det kan have for koens adfærd, velfærd og produktion, hvis muligheden for denne aktivitet begrænses. 

 

 

Følg projektet på DKC her.

 

Flere oplysninger
Margit Bak Jensen, Aarhus Universitet
E-mail: margitbak.jensen@agrsci.dk

 

 

Lene Munksgaard, Aarhus Universitet
E-mail lene.munksgaard@agrsci.dk

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk