Opstaldning af goldkøer
– virkning af skånsom opstaldning i fælles dybstrøelsesboks kontra sengebåse

Januar 2011

 

 

Som en del af det større projekt ”Ko-komfort omkring kælvning” gennemføres der i øjeblikket et forsøg på KFC, der sætter fokus på opstaldning af gold-køer. Formålet er at undersøge, hvilken betydning forskellige opstaldningsforhold, i perioden op til kælvning, har for kælvningsforløb, foderoptagelse og mælkeydelse.

 

 

I perioden omkring kælvning er den højtydende malkeko meget sårbar. Opstaldning som fremmer koens komfort og mulighed for bevægelse har derfor muligvis en positiv virkning på kælvningsforløb, kalvens vitalitet og koens mulighed for at komme godt i gang med mælkeproduktionen.

 

Formålet med nærværende forsøg er at undersøge virkning af opstaldning i fælles forberedelsesboks med dybstrøelse kontra opstaldning i sengebåse før flytning til enkelt kælvningsboks.

 

I forsøgsholdet opstaldes køer og kælvekvier i fællesboks med dybstrøelse de sidste 4 uger før kælvning og de flyttes til en strøet enkeltkælvningsboks i tilknytning til fællesboksen umiddelbart før kælvning. I kontrolholdet opstaldes køer og kælvekvier i sengebåsestald med spalter i gangarealet i hele goldperioden. På dette hold flyttes køerne også ved tegn på forestående kælvning til en strøet enkelt-kælveboks.

 

 

Køer i fælles forberedelsesboks, hvor de går fra ca. 4 uger før forventet kælvning

 

Ko flyttet til enkelt-kælvningsboksen umiddelbart før kælvning

 

 

Adfærd, foderoptagelse og mælkeydelse registreres

Virkning af den skånsomme opstaldning på køernes adfærd og foderoptagelse og ydelse efter kælvning registreres gennem 4 uger før kælvning og indtil 4 uger efter kælvning. Desuden registreres kælvningsforløbet for alle køer i forsøget og kalvenes vitalitet.

 

Det forventes, at opstaldning i fællesboks med dybstrøelse medfører:

-          at køerne, før kælvning, har bedre mulighed for hvile;

-          at de har lettere ved at rejse og lægge sig og

-          at de udviser tydeligere adfærdsmæssige tegn på nært forestående kælvning 

 

Det forventes endvidere, at opstaldning i fællesboks med dybstrøelse medfører et lettere kælvningsforløb og dermed færre dødfødte. Endelig forventes det, at køerne efter kælvning vil være mere aktive og at de hurtigere øger foderoptagelsen og mælkeydelsen.

 

Forsøgene gennemføres på Kvægbrugets Forsøgscenter af Margit Bak Jensen, Lene Munksgaard og Ph.D. studerende Magnus Campler.

 

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

Flere oplysninger

Margit Bak Jensen
E-mail: MargitBak.Jensen@agrsci.dk