Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Bypass-protein og øget kraftfoder til nykælvere

 

Et aktuelt forsøg på KFC skal undersøge betydningen af at tildele bypass-protein samt af at øge kraftfoderniveauet til køer i perioden lige efter kælvning. Målet er at udvikle strategier til fodring i tidlig laktation, der er tilpasset køernes energi og proteinbehov.

 

I alt 120 af KFC's køer deltager i et forsøg, der omhandler fodring i tidlig laktation. Forsøget er en del af projektet ’Optimering af produktion og velfærd hos ko og kalv omkring kælvning’.

 

Hvad betyder bypass-protein og øget kraftfoder for nykælvere?
Formålet med forsøget er at undersøge, hvilken betydning bypass-protein og øget kraftfodertildeling har for køer umiddelbart efter kælvning. Med udgangspunkt i en energirig og vomvenlig (ludhvedebaseret) foderration, som kontrol, testes følgende:

 

Har høj tildeling af by-pass protein, med passende aminosyresammensætning de første 4 uger efter kælvning, en positiv effekt på køer og mælkeproduktion?


Har øget kraftfodertildeling/øget optrapningshastighed i robotten de første 4 uger efter kælvning en positiv effekt på mælkeproduktion og antal besøg i robotten?


I forsøget undersøges effekten af at tildele bypass-protein til køerne umiddelbart efter kælvning...


 

...samt effekten af at tildele ekstra kraftfoder i malkerobotten efter kælvning.

Fodringsbehandlinger
Der indgår i alt følgende tre fodringsbehandlinger de første 4 uger efter kælvning:


KON: Kontrol, en nykælver grundblanding med ca. 25% af tørstof fra ludhvede og ca. 16,5% råprotein i tørstof.

 

PROT: Protein behandling (baseret på kontrol) hvor AAT niveauet øges til ca. 22 g AAT/MJ ved tilskud af Protamyl/majsgluten 60/soypass som erstatter HP-pulp på TS basis.

 

OPTRAP: Energi behandling (baseret på kontrol) hvor ekstra kraftfoder tildeles i robotten (300g/d optrapning i stedet for 150 g/d) således at 5 kg/dag opnås i stedet for 3 kg/dag efter 14 dage (startniveau 1 kg). Det ekstra kraftfoder tildeles i form af 2 kg valset byg.

 

Registreringer
Der indgår i alt ca. 120 køer i forsøget og der tages blod-, urin- og mælkeprøver hver uge. Endvidere bliver der indsamlet registreringer på foderoptagelse, foder, dyrevægt, mælkeydelse, mælkens sammensætning, huldbedømmelse, "halthedsscore", sygdomsbehandlinger og reproduktionskontrol.
Efter den 4 ugers ’behandlingsperiode’ efter kælvning følges køerne yderligere i 3 måneder hvor alle forsøgshold fodres med samme standard laktationsblanding.

 

Udbyttet af projektet vil være nye strategier til fodring i tidlig laktation der er tilpasset køernes energi og proteinbehov umiddelbart efter kælvning.

 

Du kan følge projektet og dets resultater her.

 

Flere oplysninger

 

Lone Hymøller og Martin Weisbjerg
Institut for Husdyrvidenskab - Aarhus Universitet

 

 

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistrikstprogram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk