Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 



Yverets forsyning med vigtige næringsstoffer


Hvordan påvirker foderændringer yverets forsyning med næringsstoffer? Og er der næringsstoffer, der er særligt vigtige at være opmærksomme på for at opnå en god mælkeproduktion? Det er nogle af de spørgsmål som undersøges nærmere i forsøg på KFC.


 

På Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) kører der i øjeblikket et forsøg, som ser nærmere på yverets forsyning med vigtige næringsstoffer i relation til foderets indhold af energi og protein. Dette forsøg er tilknyttet projektet: ” Miljøvenlige fodringsstrategier til kvæg ” på KFC, hvis overordnede formål er at belyse langtidseffekterne af fodringsmæssige tiltag til reduktion af udskillelsen af N og metan fra malkekøer.

 

For at kunne tage hensyn til de samlede effekter også på økonomien i mælkeproduktionen, er det vigtigt at vide, hvordan ændringer i fodringen påvirker forsyningen med næringsstoffer lokalt til selve yveret, og om der er specielle næringsstoffer, der kan være særligt kritiske at tage hensyn til for at mælkesyntesen forløber tilfredsstillende.

 

Projektet ” Miljøvenlige fodringsstrategier til kvæg ”er baseret på tre produktionsforsøg med malkekøer på KFC, der skal undersøge henholdsvis effekten af grovfoderkvalitet ved reduceret proteinforsyning, individuelle fodringsstrategier vedrørende tildeling af protein og energi, og mulighederne for at opretholde en tilstrækkelig aminosyreforsyning, når AAT forsyningen umiddelbart er hæmmet, f.eks. ved fedttilskud.

 

 

 

Blodprøver skal afsløre næringsstofforsyningen til yveret

I disse tre produktionsforsøg vil der blive udtaget forskellige typer blodprøver fra køerne, der skal gøre det muligt at sammenholde betydningen af fodringsændringer på forsyningen til yveret med vigtige næringsstoffer. Mælkeprotein-syntesen er en meget energikrævende proces sammenlignet med syntesen af mælkefedt og mælkesukker. Derfor vil mælkeproteinydelsen ikke kun afhænge af, om yveret får en tilstrækkelig forsyning med byggesten i form af aminosyrer, men også af, om der er en tilstrækkelig forsyning med energi til at drive proteinsyntesen.

 

Bedre udnyttelse af aminosyrer kan reducere koens N-udskillelse

Brændstoffet til kroppens celler hedder ATP. Den suverænt vigtigste kilde til dannelse af ATP i yveret er acetat, som er en af de tre kortkædede fedtsyrer, der dannes ved forgæring i vommen af kulhydrater fra især grovfodermidler. En øget acetat-forsyning til yveret skulle derfor teoretisk set kunne føre til en mere effektiv udnyttelse i yveret af de aminosyrer, der er til rådighed. Dermed forventes det, at der er fodringsmæssige muligheder for at sænke proteinforsyningen og reducere N-udskillelsen fra koen uden væsentlig nedgang i mælkeydelsen. Dette forudsætter, at der udfodres grovfoder af høj kvalitet, idet dette forventes at føre til en forbedret udnyttelse af de til rådighed værende aminosyrer i yveret.

 

Læs mere om forsøgene her.

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistrikstprogram.

 

 

Flere oplysninger

 

Mette Olaf Nielsen, KU-Life

E-mail: mon@life.ku.dk

 



 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk