E-vitaminstatus hos kalve

 

Maj 2004

 

 

Baggrund

Kalve fødes ligesom alle andre pattedyr uden målbart E-vitamin i blodet. De er derfor afhængige af en tilstrækkelig forsyning via råmælken og den efterfølgende sødmælk eller mælkeerstatning. Da E-vitamin har stor betydning for udviklingen af immunforsvaret, er der stigende interesse for at måle E-vitaminstatus i blodet hos kalve, når der er sygdomsproblemer. Vi mangler imidlertid viden om, hvad der er det normale niveau for kalve under gode managementforhold – og hvad der er det optimale niveau.

 

E-vitaminniveauet hos kalve

For at få mere viden om det normale niveau, fulgte vi E-vitaminstatus hos 7 RDM- og SDM-kalve på Kvægbrugets Forsøgscenter gennem vinteren 2001/2002. Det ses på figuren, at kalvene ved råmælksperiodens afslutning (dag 4) havde opnået et niveau på mellem 0,2 og 1,2 mg E-vitamin/l plasma. I løbet af de næste 3 dage var der 2 kalve, der faldt i E-vitaminstatus, mens resten steg. I gennemsnit var E-vitaminstatus for de 7 kalve svagt stigende fra alderen 4 dage til 4 mdr.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Figur 1.   E-vitaminindhold i de enkelte kalves blod i relation til alderen. Den stiplede linie er gennemsnittet.

 

 

E-vitaminniveauet hos køer

Vi målte også E-vitaminindholdet i køernes blod 3-5 uger før kælvning og i den først udmalkede råmælk. E-vitaminstatus før kælvning lå på 1,6 – 4,2 mg/l. I løbet af de sidste 2-3 uger op til kælvning falder E-vitaminniveauet med ca. 50 %. Det skyldes dels, at der overføres meget E-vitamin til råmælken og dels, at koen formentlig forbruger mere E-vitamin i den periode. E-vitaminindholdet i den først udmalkede råmælk var i gennemsnit 7,0 mg/l, men varierede fra 3,6 til 12,5 mg/l.

 

Konklusion

Indtil vi får mere viden om betydningen af og mulighederne for at påvirke kalvenes E-vitaminstatus, er vi ikke i stand til at anbefale et optimalt E-vitaminniveau for kalvene. Vores undersøgelse og erfaringer fra praksis har vist, at normalniveauet for kalve i Danmark er 0,5 –2,0 mg E-vitamin/l plasma i perioden indtil 4 måneder. Sandsynligvis vil en højere status have en positiv virkning på immunforsvaret. Hvis der er sygdomsproblemer blandt kalvene i en besætning, bør man derfor overveje at give kalvene et tilskud af E-vitamin. Først skal man dog sikre sig, at kalvenes forsyning med E-vitamin fra køerne er optimal. Det vil sige, at køerne skal være velforsynede med E-vitamin, og at kalvene skal have masser af råmælk. Naturligvis skal man også forsøge at nedbringe smittepresset.

 

Henvisning:

E-vitaminstatus hos RDM og SDM kalve. Kvæginfo nr. 1004, Dansk Kvæg, Landbrugets Rådgivningscenter.

 

Yderligere oplysninger: Irene Fisker, Dansk Kvæg

Tlf.: 9740 5340 e-mail: irf@lr.dk;