Til forsiden

   
 

 

Kategori: Om forskningAntal dokumenter: 55

Du kan sortere visningen ved at klikke på: Titel Forfatter Emne Dato


Temamøde om malkekøernes ernæring 
Forfatter: Linda S.Sørensen Emne: Seminar, workshop mm
Dato: 27-04-2010

Tirsdag den 4. maj 2010 i Foulum afholdes der temamøde om malkekøernes ernæring. Herefter er der afskedsforelæsning af professor Torben Hvelplund. Tilmeldingsfrist er den 29. april 2010.

 

Fødevarer fra kvægproduktionen er ”jaget vildt” i klimadebatten 
Forfatter: MargretheTherkildsen Emne: Alle
Dato: 23-03-2010

Med afsæt i klimadebatten er fødevarer fra kvægproduktionen blevet ’jaget vildt’. Debatten kan dog nuanceres, hvis man ikke kun tænker i kg – men i energi- og næringsstofindhold i fødevarerne.

 

Brug af råmælksbank kræver god hygiejne 
Forfatter: Linda S.Sørensen Emne: Småkalve
Dato: 28-10-2009

Bakteriologisk undersøgelse har vist, at der kan være for højt bakterieindhold i råmælk opbevaret i en råmælkbank.

 

Fodringsdag 2009 
Forfatter: Linda S.Sørensen Emne: Seminar, workshop mm
Dato: 26-08-2009

Dansk Kvægs årlige temadag om aktuelle fodringsspørgsmål finder sted tirsdag den 1. september 2009 i Herning Kongrescenter, Kongressalen.

 

Temamøde om Slagtekalveproduktion 
Forfatter: Linda S.Sørensen Emne: Seminar, workshop mm
Dato: 13-05-2009

Torsdag den 4. juni bliver der på Forskningscenter Foulum afholdt Temamøde i Slagtekalveproduktion omhandlende Ernæring, Sundhed og Velfærd. Sidste tilmeldingsfrist er den 25. maj 2009.

 

Glycerol til kvæg 
Forfatter: ChristianBørsting Emne: Foder
Dato: 10-09-2008

På et møde i American Dairy Science Association i USA, juli 2008, var der en række indlæg af interesse for dansk kvægbrug. Der var fokus på brug af glycerol til kvæg, som KFC og forskere ved DJF også arbejder med.

 

Workshop om fremtidens kvægforskning 
Forfatter: Linda S.Sørensen Emne: Seminar, workshop mm
Dato: 27-08-2008

Den 13. august 2008 blev der afholdt workshop på DJF om emner til fremtidens kvægforskning. Repræsentanter fra forskningen, rådgivningen og kvægbruget var samlet for at diskutere nye projekter.

 

Fuldt hus til temamødet i Foulum 
Forfatter: Linda S.Sørensen Emne: Seminar, workshop mm
Dato: 17-04-2008

I torsdags var der fuldt hus i auditoriet på DJF, da der blev afholdt temamøde om ”Malkekoens Fodring”. På mødet blev det sidste nye fra den aktuelle forskning præsenteret.

 

Temamøde om Kvægernæring på DJF 
Forfatter: Linda S.Sørensen Emne: Seminar, workshop mm
Dato: 28-03-2008

Torsdag d. 10. april afholdes der Temamøde om Kvægernæring på DJF i Foulum. De overordnede emner er Malkekoens Fodring; Fodringsstrategier og Aktuel Forskning. Tilmeldingsfristen er den 3. april 2008

 

Herd Navigator har fået Agromekprisen 2008 
Forfatter: Linda S.Sørensen Emne: Alle
Dato: 15-01-2008

Det nye overvågningssystem, Herd Navigator, der er blevet præsenteret som en trestjernet Europanyhed på Agromek 2008 er løbet af med Agromek-prisen 2008.

 

Kvægbrugets Forsøgscenter kan nu udtage kølede mælkeprøver 
Forfatter: LindaS. Sørensen Emne: Maskiner og teknik
Dato: 03-10-2007

Kvægbrugets Forsøgscenter har fået et nyt mælkerum, som gør at vi kan udtage mælkeprøver af al den mælk, som en ko har givet ved en malkning. Et rørledningssystem køler hurtigt mælken inden den sættes på køl.

 

Automatisk klovpleje skal forbedre dyrevelfærden 
Forfatter: PeterThomsen Emne: Management
Dato: 06-09-2007

Klovsygdomme hos malkekøer er et udbredt problem, som forringer dyrevelfærden og koster landbruget penge. Det vil et partnerskab mellem forskere, brancheorganisationer og virksomheder nu råde bod på.

 

KFC får nyt udstyr til mælkeudtagning 
Forfatter: Linda S.Sørensen Emne: Maskiner og teknik
Dato: 16-05-2007

Fra nytår har KFC sammen med Arla og Århus Universitet iværksat projekter, der muliggør produktion af specielle mælketyper rettet mod ønsker hos forskellige forbrugergrupper.

 

Kvægbrugets Forsøgscenter – status efter 6 år 
Forfatter: Linda S.Sørensen Emne: Alle
Dato: 09-05-2007

Kvægbrugets Forsøgscenter blev etableret i 2000 og har siden, i et tæt samarbejde med DJF, understøttet kvægforskningen.

 

23. udgave af NJF kongres den 26.-29. juni i København 
Forfatter: BjørkBonnichsen Emne: Seminar, workshop mm
Dato: 11-04-2007

På kongressen er der 12 temaer på programmet, som dækker bredt indenfor jordbrugsforskningen, se om emnerne herinde

 

Temadag om goldkøer i dagens mælkeproduktionssystemer 
Forfatter: BjørkBonnichsen Emne: Seminar, workshop mm
Dato: 28-11-2006

Hent den nyeste viden om goldkøer fra temadagen på Danmarks JordbrugsForskning i den interne rapport Husdyrbrug nr. 3

 

Rygsæksturister på KFC? 
Forfatter: LeneMunksgaard Emne: Køer
Dato: 12-07-2006

På KFC kan man af og til se nogle køer der bærer rygsæk. Og nej, det er ikke fordi vi regner med at køerne skal bruges i en alternativ form for landboturisme! Tværtimod indgår køerne i et meget grundlæggende forskningsprojekt om sammenhængen mellem køernes adfærd og deres udskillelse af stresshormoner.

 

Ekspertgruppe vil reducere klovproblemer 
Forfatter: LindaSørensen Emne: Seminar, workshop mm
Dato: 29-11-2005

På en workshop ved KFC blev løsningsforslag til klov- og lemmelidelser i danske kvægbesætninger diskuteret. En ny sammenslutning: "Klovforum", vil øge fokus på forskning inden for området.

 

Rengøring af malkerobotter – to gange i døgnet er nok 
Forfatter: EvaSøndergaard Emne: Management
Dato: 16-03-2005

I mange europæiske lande, deriblandt Sverige (men ikke i Danmark), er der et krav om at mælkeproducenter med AMS skal vaske anlægget 3 gange pr. døgn. Kravet skal sikre at bakterieindholdet i mælken holdes nede på et acceptabelt niveau. Rengøringen af AMS reducerer dog den tid der er til rådighed til malkning, samtidig med at der bruges ikke uanselige mængder af varmt vand, strøm og kemikalier. Derfor har svenske og hollandske forskere undersøgt, hvordan to eller tre gange vask pr. døgn påvirker mælkens indhold af bakterier.

 

Elektrisk ledningsevne i mælk som mål for mastitis 
Forfatter: EliseNorberg Emne: Management
Dato: 17-09-2004

Mastitis er en af de mest omkostningstunge sygdomme, der rammer malkekvægsproduktionen, og det er af interesse at forbedre mastitisresistensen gennem selektion. Elektrisk ledningsevne som indikator for yversundhed har derfor været emnet for et Ph.d.-studie ved Danmarks JordbrugsForskning udført af Elise Norberg. En stor del af de data, der har dannet grundlag for Elises projekt er kommet fra KFC’s forgænger Ammitsbøl Skovgaard fra MEMO-projektet.

 

Malkningens kraftpåvirkning på yveret 
Forfatter: ChristianBørsting Emne: Maskiner og teknik
Dato: 01-07-2004

Robotmalkning antages at give mindre træk i patterne under malkning end traditionel maskinmalkning . Det Tyske Landbrugsselskab (DLG) har udviklet et kunstigt yver til netop at måle kraftpåvirkningerne under malkning. Fire forskere fra DLG besøgte KFC nogle nætter i marts for at afprøve udstyret i praksis.

 

Personen, metoden og skalaen vigtig ved huldvurdering af malkekøer 
Forfatter: EvaSøndergaard Emne: Køer
Dato: 16-06-2004

I Danmark anvendes forskellige metoder til huldvurdering af malkekøer i praksis. En undersøgelse gennemført på Kvægbrugets Forsøgscenter viser, at de to mest udbredte metoder til huldbedømmelse giver forholdsvis ensartede resultater. Dog kan der være stor forskel på, hvordan forskellige personer bedømmer de samme køer.

 

Spændende symposium om AMS i Holland 24. – 26. Marts 
Forfatter: ChristianBørsting Emne: Seminar, workshop mm
Dato: 06-05-2004

Den nye teknologi med automatisk malkning (AMS), der tog sin spæde begyndelse fortrinsvis i Holland i midten af halvfemserne, anvendes nu på 2200 kvægbrug rundt om i verden, hvoraf de 2000 kvægbrug er i Europa. Godt 300 af disse kvægbrug ligger i Danmark. Dette betyder, at Danmark med AMS på ca. 5% af bedrifterne har den mest udbredte anvendelse af AMS i hele verden. Og det er også her der investeres i flest nye robotter i forhold til antallet af besætninger.

 

Socio-økonomiske aspekter ved AMS 
Forfatter: ChristianBørsting Emne: Seminar, workshop mm
Dato: 06-05-2004

AMS vælges ikke nødvendigvis af økonomiske grunde, men ofte er begrundelsen at få mere tid til familie og fritid. Før investeringen gennemføres søges råd både hos kollegaer med AMS og hos rådgivere. Det viser en belgisk undersøgelse som blev fremlagt på et AMS symposium i Holland i marts. Undersøgelsen viser, at landmændene generelt har fået opfyldt forventningen om mere fritid lige som de også har fået et bedre fysisk helbred. Undersøgelsen viser også at køerne kommer mindre på græs efter landmændene har fået AMS. Dette kan på sigt få en betydning for forbrugernes opfattelse af mælkeproduktionen, da de er vant til at se mange besætninger på græs.

 

Ammoniakfordampning – FarmTest – Kvæg nr. 21 – 2004 
Forfatter: EvaSøndergaard Emne: Stalde og bygninger
Dato: 08-04-2004

Dansk Landbrugsrådgivnings afdeling for Byggeri og Teknik har gennemført en undersøgelse over ’Emission af ammoniak og drivhusgasser fra naturligt ventilerede kostalde’ i 9 naturligt ventilerede kostalde herunder KFC. Ammoniakfordampningen på KFC ligger på et relativt lavt niveau i FarmTesten, mens der generelt er stor forskel på ammoniakemissionen i forskellige kostalde. Det lave niveau skyldes formentlig den hyppige udmugning underspalterne med skrabeanlæg. Læs mere om FarmTesten og målingerne på KFC.

 

Kvieopdræt er en udfordring der bør tages seriøst! 
Forfatter: ChristianBørsting Emne: Kvier
Dato: 03-03-2004

Kvierne bør have mere opmærksomhed, da de er fremtidens malkekøer. Det var fokus i et indlæg som centerleder Christian Børsting holdt på De Danske Kvægfagdyrlægers årsmøde 2003. Indlægget var et bud på muligheder og begrænsninger mht. vellykket opdrætning af kvier ud fra de teoretiske anbefalinger. Og det er netop hverdagen på KFC, at vi samtidigt med, at vi forsøger at bruge den faglige ekspertise, der findes i forskningsverdenen, også lever under mange af de samme praktiske begrænsninger, som findes på andre kvægbrug. Indlægget kan her læses i sin helhed.

 

Få en kvægbrugsforsker ud til foredrag 
Forfatter: Jens ChristianFlye Emne: Seminar, workshop mm
Dato: 25-09-2003

Nyt foredragskatalog på internettet giver kvægbrugere mu-lighed for at få den sidste nye faglige viden serveret af kvægforskere og -eksperter i det lokale forsamlingshus.

 

Effekt af propylenglycol uafklaret 
Forfatter: ChristianBørsting Emne: Køer
Dato: 11-12-2002

Effekten af tilsætning af propylenglycol i kraftfoderet til malkekøer blevet undersøgt på KFC. Halvdelen af de 40 køer i forsøget skulle have tildelt 240 g propylenglycol opblandet i 6 kg kraftfoder, som køerne dagligt skulle optage i robotternes kraftfoderautomater. Indenfor hver af disse grupper fik den ene halvdel af køerne en grundfoderblanding med lavt energiniveau, og den anden halvdel et højere energiniveau.

 

Sikkerhed på ureamålinger 
Forfatter: FinnStrudsholm Emne: Køer
Dato: 01-12-2002

Forskning: Køernes proteinforsyning kan måles på mælkens indhold af urea. Ved en overforsyning af protein bliver der ophobet urea i blodet. Indholdet bliver delvist udskilt i mælken og afspejler hermed proteinforsyningen. På Ammitsbøl Skovgård er usikkerhederne ved ureamålinger blevet undersøgt, og konklusionen er, at målingerne generelt er pålidelige og sikre. Man kan tage højde for måleusikkerheden ved ureamålinger på tankmælk ved at lave rullende gennemsnit over 3 målinger.

 

Aktivitetsmålere understøtter brunstkontrollen 
Forfatter: KennethByskov Emne: Køer
Dato: 12-11-2002

Aktivitetsmåling er et hjælpeværktøj til at opretholde en god reproduktion og samtidig reducere tiden til brunstobservation. Køer i brunst har typisk 2-4 gange højere aktivitetsniveau end normalt, hvilket gør det muligt at anvende aktivitetsmålinger som en brunstindikator

 

Fælles workshop for forskere og rådgivere 
Forfatter: PeterHolm Emne: Seminar, workshop mm
Dato: 11-11-2002

Workshoppen bestod af 4 sessioner, og hver deltager havde mulighed for at være med i 2: AMS. Praktisk produktionsstyring og fremtidige muligheder. Kalve 0-4 mdr. Logistik smittebeskyttelse mm. Optimale fodringsstrategier i moderne stalde i relation til næringsstofudnyttelse og økonomi. Produktionsstyring baseret på registreringer fra moderne teknologi.

 

Workshop for kvægrådgivere og kvægforskere,Forskningscenter Foulum, 2. oktober 2002. 
Forfatter: PeterHolm Emne: Seminar, workshop mm
Dato: 01-11-2002

Referater fra de 4 sessioner afholdt på den fælles workshop for kvægrådgivere og forskere, arrangeret af KFC, DJF og Kvægkonsulent foreningen: AMS. Praktisk produktionsstyring og fremtidige muligheder Kalve 0-4 mdr: Logistik og smittespredning Optimale fodringsstrategier i moderne stalde i relation til næringsstofudnyttelse og økonomi Produktionsstyring baseret på registreringer fra moderne teknologi

 

Så meget vejer danske spædkalve ved fødsel 
Forfatter: FinnStrudsholm Emne: Småkalve
Dato: 01-08-2002

På basis af 10 års data fra Ammitsbøl Skovgaard har vi lavet en opgørelse over vægten af nyfødte kalve. Resultaterne er opdelt per race, køn og første- eller flergangskælvere. Opgørelsen dækker i alt 1.114 kælvninger, som resulterede i levende kalve.

 

Fordampning af ammoniak og drivhusgasser fra åbne stalde 
Forfatter: Arne GrønkjærHansen Emne: Stalde og bygninger
Dato: 05-07-2002

KFC skal indgå i et FarmTest projekt, der gennemføres som et samarbejde mellem Landkontoret for Bygninger og Maskiner og Danmarks JordbrugsForskning om måling af fordampningen af ammoniak og drivgasser fra naturligt ventilerede stalde. Formålet er at undersøge, hvorledes fordampning af ammoniak og drivhusgasser fra sådanne stalde kan formindskes. Undersøgelsen er en forudsætning for at danske kvægbrugere skal kunne halvere fordampningen fra kvægstaldene inden 2010, som der er stillet lovgivningsmæssige krav om.

 

Fordampning af ammoniak og drivhusgasser fra åbne stalde 
Forfatter: Arne GrønkjærHansen Emne: Stalde og bygninger
Dato: 05-07-2002

KFC skal indgå i et FarmTest projekt, der gennemføres som et samarbejde mellem Landkontoret for Bygninger og Maskiner og Danmarks JordbrugsForskning om måling af fordampningen af ammoniak og drivgasser fra naturligt ventilerede stalde. Formålet er at undersøge, hvorledes fordampning af ammoniak og drivhusgasser fra sådanne stalde kan formindskes. Undersøgelsen er en forudsætning for at danske kvægbrugere skal kunne halvere fordampningen fra kvægstaldene inden 2010, som der er stillet lovgivningsmæssige krav om.

 

Vandforbrug som indikator for kalves sundhedstilstand 
Forfatter: Jan BrøggerRasmussen Emne: Småkalve
Dato: 02-07-2002

I samarbejde med Landskontoret for Bygninger og Maskiner indleder KFC et forsøg vedrørende kalves vandforbrug. Formålet med forsøget er at vise, om der er en sammenhæng mellem vandoptagelsen hos kalve, der er opstaldet i fællesbokse, og deres sundhedstilstand.

 

BIOSENS – et nyt forskningssamarbejde 
Forfatter: Jens YdeBlom Emne: Køer
Dato: 28-05-2002

KFC har sammen med Danmarks JordbrugsForskning og virksomheden Lattec I/S påbegyndt et spændende udviklingsprojekt, som har fået navnet BIOSENS. Inden for de kommende år vil vi sammen videreudvikle på resultaterne fra MEMO-projektet, og udvikle nye biologiske styringsparametre til den daglige styring af malkekvægbesætninger

 

Nye fodringsstrategier til højtydende malkekøer 
Forfatter: ChristianBørsting Emne: Køer
Dato: 18-05-2002

KFC havde i samarbejde med Forskningsleder Torben Hvelplund inviteret syv fodringskonsulenter fra lokale landboforeninger og 5 konsulenter fra Landbrugets Rådgivningscenter til at deltage i en workshop om nye fordringsstrategier til højtydende malkekøer. Formålet med workshoppen var at give inspiration til et større projekt om fremtidens fodring af malkekøer. Projektet løber over en fire-årig periode og en del af forsøgsarbejdet skal foregå på KFC. Workshoppen gav mange gode ideer og input til forskerne til deres videre arbejde.

 

Køerne på KFC får karakter for måden de går på 
Forfatter: JaneEriksen Emne: Køer
Dato: 05-03-2002

I moderne løsdriftsstalde er det vigtigt, at køerne har et godt bevægeapparat, fordi de skal gå til malkning og foderbord. Også rent socialt er god bevægelse medvirkende til at koen finder sin plads i gruppen. Et forsøg på KFC har til formål at klarlægge køers bevægelse og gang udfra en engelsk skala – en såkaldt "Locomotion-skala". Skalaen har i en årrække været brugt til at vurdere bevægelsesmønsteret på engelske køer, mens den ikke tidligere har været brugt i Danmark.

 

Trængsel ved suttebar 
Forfatter: IreneFisker Emne: Småkalve
Dato: 05-02-2002

Kalvene i et mindre projekt vedrørende E-vitamin får sødmælk de første måneder og kan derfor ikke drikke ved sutte automaten, som leverer mælkeerstatning. Otte kalve er med i forsøget. Det kan være svært at holde styr på otte livlige småfyre og spande på samme tid. Problemet har vi løst med en suttebar og to suttedunke, der kan hænges på forværket til boksen. Kalvene lærer hurtigt systemet at kende og er lettere at holde styr på, når de står på række

 

Workshop inspirerer både kvægbrugere og forskere 
Forfatter: FinnStrudsholm Emne: Foder
Dato: 01-01-2002

En god dialog mellem kvægbrugere og kvægforskere var målet for to "workshops" på KFC. Workshoppen, som vi kaldte: "Kvægbrugere møder kvægforskere" var arrangeret af kvægbrugskontoret i Avlum i samarbejde med KFC og DJF. 25 kvægbrugere greb chancen for at møde forskere fra DJF repræsenteret ved Kristen Sejrsen og Christian Børsting fra Afdeling for Ernæring og Fysiologi.

 

Arvbarhed af ledningsevne i mælk 
Forfatter: FinnStrudsholm Emne: Køer
Dato: 21-12-2001

Forskning: En analyse på data fra cirka 175.000 malkninger viser en betydende genetisk variation på mælkens ledningsevne. Arvbarheden er på omkring 36%

 

Acetone er en god indikator for ketose 
Forfatter: FinnStrudsholm Emne: Køer
Dato: 21-12-2001

Forskning: Der er stor variation i mælkens indhold af acetone de første syv uger efter kælvning. Det viser en undersøgelse lavet på 67 køer, hvor RDM, SDM og jersey var repræsenteret. Efter syv uger stabiliserer indholdet af acetone sig på et lavt niveau. Op til 10 dage før udbrud kan variationen af acetone afsløre, om koen er i ubalance og ved at udvikle ketose. Undersøgelsen viser også, at man ved at måle acetone sammen med fedt og protein i mælken måske får resultater, der gør det lettere at finde risikokøer.

 

Forandringer i mælk ved mastitis 
Forfatter: FinnStrudsholm Emne: Køer
Dato: 21-12-2001

Får koen mastitis, ændrer mælkens sammensætning sig. Ved at studere 450 mastitistilfælde har man fundet ud af, at mælkens indhold af fedt og protein falder, mens indholdet af laktose stiger ved mastitis. Desuden stiger mælkens ledningsevne, mens indholdet af citrat falder.

 

Ny viden om malkekoens huld, energibalance og mobilisering 
Forfatter: FinnStrudsholm Emne: Køer
Dato: 27-11-2001

Forskning: De første resultater fra MEMO-forsøget på Ammitsbøl Skovgaard er nu tilgængelige.Forsøget har kørt i fem år og hele besætningen med både SDM, RDM og Jersey har været med. I alt er der indsamlet date fra 656 laktationer.

 

Køer som mobiliserer stærkt æder mindre 
Forfatter: NicFriggens Emne: Køer
Dato: 15-11-2001

Tidligere har man troet, at køer først i laktationen må mobilisere stærkt alene fordi de æder for lidt. Nu ved man, at det kan være lige omvendt: Køer æder mindre fordi de mobiliserer. Det betyder, at køer, som har store fedtreserver ved kælvning (høj huldkarakter) og som mobiliserer meget kan have en betydelig lavere foderoptagelse. Forholdet er vist i figuren, som beregner forskellen på foderoptagelse mellem to køer som har een enheds forskel i huld-mobilisering de første 3 måneder efter kælvning.

 

Huld på 3,5 ved kælvning giver de bedste reproduktionsresultater 
Forfatter: NicFriggens Emne: Køer
Dato: 15-11-2001

MEMO-forsøget viser at både magre og fede køer har dårligere brunstresultater målt som dage fra kælvning til første brunst. Et eksempel er vist i figuren, som viser data fra SDM-køer i 2. laktation.

 

Første kalvs køer har mindre udslag i huld end ældre køer 
Forfatter: IvanMao Emne: Køer
Dato: 15-11-2001

På tværs af de to TMR1-fodringer viser kurverne her, hvordan huldforløbet var hos køer på de 3 racer fordelt på laktationer. Det er gennemgående for alle 3 racer at 1. kalvs køerne tabte mindre i huld end de ældre køer ved en given fodring. (stiplede linier). Kurvernes minimumspunkt viser tidspunktet hvor koen begynder at tage på i huld igen. Det sker typisk 2-2,5 mdr. efter kælvning

 

Højere huld og mindre udsving hos RDM 
Forfatter: IvanMao Emne: Køer
Dato: 15-11-2001

RDM-køerne ved en given fodring placerer sig på et niveau som er op mod 1,0 huld enhed højere end hos SDM og Jersey. Samtidig viser kurverne at SDM og Jersey fra et udgangspunkt på cirka 3,5 taber sig op mod 1,5 huld-points de første 3 måneder, mens RDM kun taber sig i underkanten af 1,0 enhed. Forskellen er genetisk og tilskrives forskellig mobiliseringsevne.

 

Effekten af korntilskud til stude på græs var lille 
Forfatter: HRefsgaard Andersen Emne: Slagte- og tyrekalve
Dato: 15-10-2001

I forbindelse med studeforsøget på Ammitsbøl Skovgaard er der lavet et mindre delforsøg med 26 to års stude (SDM og Jersey). Studene, som alle græssede på kløvergræs med godt udbud, blev delt i 2 grupper, hhv. med og uden tilskud af 4 kg valset byg per dyr per dag. Forsøget løb over 63 dage fra starten af august til slagtning først i oktober.

 

Projekt belyser problematik omkring syregrad og AMS-malkning 
Forfatter: LarsWiking Emne: Køer
Dato: 15-09-2001

Mælkens syregrad kan være et problem ved AMS-malkning. En opgørelse lavet af Mejeriforeningen i 23 besætninger med AMS viste, at syregraden var forhøjet i leverandørmælken (*). Ved malkning i AMS tilføres mælken typisk mere luft. Det har indflydelse på fedtpartiklerne og kan være medvirkende til ændringen af syregraden. I et projekt på KFC undersøger man mælkens indhold af oxygen, ascorbinsyre, fedtkuglestørrelse og syregrad for at belyse problemstillingen. Prøverne tages ud fra udmalkning og frem til mælketanken

 

E-vitamin til økologiske malkekøer 
Forfatter: JohnHermandsen Emne: Køer
Dato: 09-09-2001

De økologiske landmænd giver ikke konsekvent vitamintilskud til deres malkekøer, dels af principielle grunde, dels pga. begrænsninger i de præparater, økologerne har til rådighed. Det betyder, at de økologiske køer er langt mere afhængige af foderets naturlige indhold af E-vitamin, end de ikke-økologiske malkekøer. E-vitamin bruges både til mælkeproduktionen og til at sikre køernes immunforsvar.

 

EVA kan hindre indavl hos husdyrene 
Forfatter: MortenKargo Emne: Køer
Dato: 09-09-2001

Det kræver avancerede avlsplaner både at avle bedre dyr og samtidig undgå for stor stigning i indavl, men herved opnås de bedste avlsplaner på langt sigt. Hvis man vil acceptere en lille reduktion i avlsfremgangen, kan der i løbet af en enkelt dyregeneration sættes kraftigt ind overfor stigningen i indavlen. At finde ud af hvilke avlsdyr der i så fald skal bidrage til næste generation, hvordan de skal parres, og hvor meget afkom hver enkelt skal have, giver mange kombinationsmuligheder. På Danmarks JordbrugsForskning er der nu udviklet et program, som på basis af dyrenes slægtskab og deres avlsværdi kan beregne de optimale bidrag for hvert dyr. Programmet er navngivet efter beregningsmetoden, evolutionære algoritmer, og hedder derfor EVA. I øjeblikket arbejdes der på at iværksætte programmet indenfor malkekvæg i samarbejde med kvægavlsforeningerne.

 

Højtydende besætninger i USA øger stadig ydelsen 
Forfatter: FinnStrudsholm Emne: Køer
Dato: 01-09-2001

Er du interesseret i management forhold i USA's højstydende besætninger, kan du finde oplysninger i dette sammendrag:

 

Metangas fra drøvtyggere 
Forfatter: TorbenHvelplund Emne: Køer
Dato: 15-08-2001

Metan er aktuelt i forbindelse med landbrugets bidrag til emission af drivhusgasser. Hos kvæg stammer metan fra forgæringsprocesserne i vommen, som resulterer i gasser som ræbes op. Dannelsen er i nogen grad påvirket af fodringen. Grovfoderrige rationer betyder høj produktion af metan. Rationer med meget letfordøjeligt foder – fx stivelse – giver mindre metan. Der er i dag ingen effektiv måde at undgå udledning af metan fra kvæg. Et fremtidigt perspektiv kunne være ændring af vomfloraen via manipulation, så man undgår bakterier som producerer metan. Den løsning er dog stadig teori og kræver forskning på området.

 Kvægbrugets Forsøgscenter
Forskningscenter Foulum
Burrehøjvej 49
Boks 50
8830 Tjele

Sidst opdateret
14-04-2010 13:06:32

Internetdesigneren

Tlf. 8799 1500
Fax 8799 1501
Email: lindas.soerensen@agrsci.dk
Web: www.kfc-foulum.dk