Adfærd og kotrafik hos malkekøer i AMS-system


I et system med automatisk malkning er det alt afgørende at køerne møder til malkning – helst 3 gange i døgnet først i laktationen. Styret kotrafik vil som regel øge malkefrekvensen, men betyde færre ædeperioder. Modsat vil fri kotrafik som regel sænke malkefrekensen og betyde flere ædeperioder. Totalt set er der imidlertid kun få forsøg med etstørre koantal per gruppe.

I den første del af forsøget sammenligner vi malkefrekvens og ædeadfærd hos køer som enten har 100% styret kotrafik eller 100% fri trafik til AMS-system. Formålet er at undersøge, om der er forskel på malkefrekvens, hvile- og ædeadfærd. Forsøget laves i 2 grupper af køer med hver 36 i hver gruppe. Begge grupper er tilvænnede AMS-malkning i et system med delvis styret trafik.

I de næste faser af forsøget undersøger vi betydningen af belægningsgrad, virkningen af forselektion, betydningen af lys i stalden og effekten af kraftfoderets smagbarhed for besøgsfrekvensen.

Projektleder: Lene.Munksgaard@agrsci.dkStyret kotrafik ved AMSFri kotrafik ved AMS