Moderne teknologi kræver højt el-forbrug

11. december 2002

Elforbruget på KFC er anslået til 340.000 kwh pr. år og udgør derfor en stor post på budgetten. I samarbejde med EnergiMidt Entreprise A/S er der blevet udarbejdet en rapport for at kortlægge elforbruget og se på elbesparelsesmuligheder.

Elforbruget på KFC svarer til et årligt forbrug på 2.260 kWh pr. ko, hvor gennemsnittet i følge brancheenergianalysen for kvægbrug som helhed er 1.300 kWh pr. ko. Årsagerne til det højere forbrug på KFC er flere. Det automatiske malkesystem er bl.a. væsentlig mere energikrævende end traditionel malkning - et forhold, der også har betydning i praksis. De specielle foderkasser, som opererer på trykluft, kræver meget energi. Trykluft udgør hele 15% af det totale elforbrug. Derudover findes på KFC separate ungdyrs – og kalvestalde samt en bygning til administration og repræsentation.

Af figuren ses, at vi påregner at kunne spare ca. 10 % på elfoibruget gennem strategiske investeringer. De største besparelser kan hentes ved timerstyring af belysningen, samt ved ændringer i trykluftssystemet. Vi forventer herved at kunne nedbringe elforbruget til ca. 2050 kWh pr. ko pr. år.

11dec2002_KFC-energiforbrug.jpg (20039 bytes)

Beregnet fordeling af elforbruget på KFC 2002

Flere oplysninger: Peter Trier, tlf.: 4027 5008