KFC-køernes tyggeaktivitet bliver nu registreret

 

April 2008

 

I øjeblikket afprøves der på Kvægbrugets Forsøgscenter en ny type aktivitetsmåler, RuminAct. Systemet er en kombineret aktivitetsmåler og et transpondersystem, der anvender ”lytteteknik” til at registrere koens tyggeaktivitet og drøvtygningsfrekvens. Derudfra skulle det bl.a. være muligt at forudsige fordøjelses- og stofskiftelidelser.

                                                                

 

Måling af tyggeaktivitet er et led i projektet: ”Velfærd hos malkekøer”, hvor forskere fra DJF ser på, hvordan ny teknologi, til automatisk registrering af adfærd, kan udnyttes med henblik på at optimere staldindretning og management i forhold til både produktion og velfærd.

 

 

 

Aktivitetsmåler og transpondersystem i ét

RuminAct™ er et System, der består af en kombineret aktivitetsmåler og et transpondersystem, som anvender ”lytteteknik” til registrering af koens tyggeaktivitet og drøvtygningsfrekvens.

 

Målingerne sendes til en infrarødmodtager, der afleverer informationerne til softwareprogrammet der analyserer og præsenterer dataene.

 

 

 

Sådan ser aktivitetsmåleren ud…

 

Bevægelses- og tyggeaktivitet giver vigtig information

Formålet med RuminAct er at forudsige kommende kliniske symptomer på fordøjelses- eller stofskiftelidelser, udtrykt ved en lavere aktivitet sammenholdt med nedsat foderoptagelse, drøvtygning og vomfunktion.

 

Desuden skal aktivitetsmåleren, ud fra koens generelle aktivitet, kunne give sikker information om brunst (høj aktivitet) og eventuel sygdom (lav aktivitet).

 

På såvel det individuelle plan som for grupper af køer vil information om tyggeaktivitet give mulighed for at følge og gennemføre foderskift mere skånsomt.

 

 

..og her korrekt placeres på venstre side af koens hals

 

Med RuminAct skulle det ifølge producenten være muligt at få:

 

-          Indikation af ”appetitten” i flokken

-          Indikation af græskvalitet og mængde ved afgræsning

-          Data på den enkelte ko, hvilket f.eks. har betydning for koen i overgangen fra goldperiode til laktation

-          Indikation på enhver sygdom som influerer på koens appetit

-          Tydelig indikation af køer i brunst

 

RuminAct aktivitetsmåleren er leveret af Mosegården A/S

 

Flere oplysninger:

 

Lene Munksgaard

E-mail: Lene.Munksgaard@agrsci.dk