Automatisk klovpleje skal forbedre dyrevelfærden

 

Klovsygdomme hos danske malkekøer er i dag et udbredt problem, som forringer dyrevelfærden og koster landbruget penge. Det vil et partnerskab mellem forskere, brancheorganisationer og virksomheder nu råde bod på. Projektet støttes af Fødevareministeriets innovationslov.

 

Klovsygdommen Digital Dermatitis er en smitsom betændelse i huden omkring klovene, der medfører smerte og ubehag for den syge ko. Lidelsen er en produktionssygdom og opdages ved, at en eller flere køer i besætningen er kraftigt halte.

 

 

De mest effektive metoder til at behandle og forebygge klovsygdomme er bedre hygiejne og fodringsprincipper i staldene. Men trods landbrugets ihærdige forsøg på at slippe af med klovsygdommen, udgør den stadig et stort problem.

 

”Vores produktionsdyr skal have det godt, og vi skal vise andre lande, at dyrevelfærd giver en bedre fødevareproduktion. Vi skal desuden kunne klare os på et globalt marked, hvor både forbrugere og investorer holder et vågent øje med produktionen af fødevarer. Derfor er jeg glad for, at forskere og højteknologiske virksomheder nu samarbejder om at løse problemet med klovlidelser hos de danske malkekvægsbesætninger”, siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

 

Læs mere om projektet på Fødevareministeriets hjemmeside: www.fvm.dk

 

 

Yderligere oplysninger:

 

Peter Thomsen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet

Tlf.: 89 99 15 29

E-mail: PeterT.Thomsen@agrsci.dk