Kobbersulfat – heller ingen garanti mod digital dermatitis

 

Juni 2008

 

På Kvægbrugets Forsøgscenter blev der i foråret 2006 testet to forskellige klovplejemidler, kobbersulfat (7,5%) og KlingonBlueTM i et ugentligt anvendt splittet klovbad ved udgangen af malkerobotten. Der kunne ikke vises en forebyggende effekt mod digital dermatitis.

 

 

Digital dermatitis (DD) er en smitsom klovlidelse med stigende betydning i danske løsdriftssystemer som ofte behandles med klovbade. Vi mangler imidlertid dokumentation for de forskellige klovbademidlers effekt. Kobbersulfat var ofte første valg ved udbrud af digital dermatitis inden anvendelsen blev forbudt 1. september 2006. Formålet med vores forsøg var at teste effekten af kobbersulfat i forhold til ingen behandling og behandling med et alternativt middel, Klingon-BlueTM fra DeLaval.

 

Én ugentlig behandling i fire uger

Fra februar til april 2006 blev to tilfældigt sammensatte hold af SDM- og RDM-køer på Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) behandlet ugentligt med klovplejemidler i et splittet klovbadekar (se billedet).

 

Hold 1 (61 køer) blev behandlet med KlingonBlueTM, hold 2 (53 køer) blev behandlet med 7,5% kobbersulfat. De første fire uger var den højre side af klovbadekarret behandlingsside, efter fire uger byttede vi siden, således at venstre side blev behandlingsside. Kontrolsiden var tom. Inden forsøget blev alle klove beskåret og vurderet for DD og andre lidelser. Efter fire og otte uger undersøgtes alle klove i klovbeskæringsboks.

 

Ko i klovbad

 

Ingen forebyggende effekt

I begyndelsen af studiet havde 16% af bagbenene i behandlingssiden og 18% af bagbenene i kontrolsiden DD. 78 køer havde ingen DD, 22 havde DD i et bagben, syv køer havde DD i begge bagben. Tabel 1 viser forekomsten af nye DD-læsioner efter fire og otte uger.

 

 

Tabe1. Forekomsten af nye tilfælde af digital dermatitis efter fire og otte ugers behandling med to forskellige klovplejemidler hos køer uden digital dermatitis i begyndelsen af studiet.

Forekomst i %

Hold 1 KlingonBlueTM

n = 38 køer

Hold 2 Kobbersulfat 7,5%

n = 34 køer

Uge 4, behandlingsben (højre bag)

8

6

Uge 4, kontrolben (venstre bag)

13

12

Uge 8, behandlingsben (venstre bag)

19

20

Uge 8, kontrolben (højre bag)

14

10

 

 

 

Forskelle mellem grupperne og ben var ikke signifikant, dvs. der var ingen forebyggende effekt på DD ved brug af de to klovbademidler. Samme nedslående resultater er fundet for tre godkendte klovplejemidler (se Kvæginfo 1786).

 

I forsøget behandlede vi kun én gang om ugen i en fire ugers forsøgsperiode. Muligvis ville en længere periode og/eller kortere behandlingsintervaller samt et større antal køer have givet en virkning. Samlet set peger resultaterne fra forsøg med klovbademidler på, at vi også bør inddrage andre forebyggende tiltag i kampen mod digital dermatitis.

 

 

Du kan læse en tidligere omtale af projektet her

 

 

Flere oplysninger

 

Ilka Klaas

Ick@life.ku.dk