Fokus på arbejdsrationalisering og logistik på KFC

Januar 2002

Som på alle moderne kvægbrug har KFC også brug for effektive og rationelle arbejdsgange. Vi har derfor haft konsulent Susanne Pejstrup fra Agrogården på Fyn (specialist i arbejdsrationalisering) til at gennemgå arbejdsrutiner i samarbejde med de ansatte. Målet var at få gode forslag til forbedringer i logistik og arbejdsgange på KFC. Gennemgangen resulterede i en rapport med en række konkrete anvisninger, som har (eller skal) fået effekt i stalden.

Som eksempler pegede rapporten på en indsats på disse områder:

·        Opsætning af overvågningskameraer så der kan overvåges kælvninger m.v. hjemmefra vi nettet

·        Små fodervogne til udfodring ved kælvnings- og sygebokse

·        Ændring af kobling på traktor så slid på ben og knæ undgås

·        Sæde i traktor, som bruges til udfodring, skal kunne dreje, så vrid på skulder undgås

·        Etablering af faste aftaler og rutiner for rengøring mandskabet imellem

·        Snaplåse på låger, som åbnes og lukkes tit, og hjul på låger så de ikke er så tunge at åbne og lukke

·        Bevidsthed om at bruge og udbygge proceduremappe med faste aftaler for vigtige arbejdsprocedurer (også god ved nyt mandskab og ved afløsning)

·        Indhegning af areal rundt om kalvehytter, så en person kan håndtere kalve alene

·        Etablering af kørefast areal langs kalvehytter – letter udmugning

·        Køb af minilæsser til aflastning af teleskoplæsser

·        Fejemaskine med større arbejdsbredde samt køb af to meter bred kost

·        Forbedret daglig kommunikation via fast snak under morgenkaffen om her og nu planlægning.

Rapporten har været et værdifuldt bidrag til vores proces med at rationalisere arbejdsgange og sikre gode arbejdsforhold for de ansatte. Ændringerne sker løbende som behov eller økonomi tillader det.

Flere oplysninger: Driftsleder Jane.Eriksen: Jane.eriksen@agrsci.dk