Ædetid – et sygdomsbarometer?

 

April 2009

 

Registreringer fra Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at køers ædetid kan give et estimat for køernes foderoptagelse. Dermed kan registrering af koens ædetid være et muligt redskab til udpegning af ”problemkøer”.

 

 

I takt med de stigende besætningsstørrelser stiger behovet for nye typer af værktøj til automatisk overvågning. I den forbindelse har flere undersøgelser påpeget, at ændringer i køernes ædetid kan være en indikator for, at en ko er ved at udvikle en lidelse. Det skyldes at en subklinisk syg ko, dvs. en syg ko, som endnu ikke viser synlige tegn på sygdom, i mange tilfælde vil ændre sit ædemønster og længden af sine måltider. Læs mere i kvæginfo 1845.

 

Ædetid som overvågningsredskab?

Derfor undersøger DJF i samarbejde med Agrotech, om registreringer af koens ædetid kan bruges som et overvågningsredskab. Dette kræver imidlertid, at de registrerede ædetider er et mål for køernes individuelle foderoptagelse, samt at der er tydelige ændringer i koens individuelle ædetid, når koen er ved at udvikle eller lider af en sygdom.


Undersøgelser med data fra KFC

På Kvægbrugets Forsøgscenter er registreringer af køernes individuelle daglige foderoptagelse og ædetid blevet analyseret. Formålet var bl.a. at undersøge stabiliteten i køernes individuelle ædehastighed. Hastigheden, hvormed den individuelle ko optager foderet, kan derefter bruges til at estimere koens foderoptagelse (kg ts/dag) ud fra kendskabet til koens ædetid (min/dag).


Den tid køerne bruger på at æde, kan hjælpe med til at afsløre, om koen er på vej til at blive syg…


Ædetid - et godt billede på foderoptagelsen
Analyserne viser, at raske køers individuelle foderoptagelse og ædehastighed med forholdsvis stor præcision kan forudsiges. Kendskab til køernes individuelle ædetid vil derfor give mulighed for at estimere foderoptagelsen, og dermed også mulighed for at udpege køer med pludselige fald i foderoptagelsen. 


I praksis vil det ikke være muligt at registrere køernes individuelle foderoptagelse med anlæg som benyttes på Kvægbrugets Forsøgscenter. Derimod kan man forestille sig at køernes individuelle ædetid i fremtiden kan registreres vha. fx elektroniske øremærker og antenner placeret ved foderbordet med henblik på finde syge køer.

Projekt-samarbejdet mellem AgroTech og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet er finansieret af henholdsvis Dansk Kvæg og Det strategiske Forskningsråd.

Denne artikel har også været bragt i Ny Kvægforskning, april 2009

 

Yderligere oplysninger:

Lene Munksgaard, DJF
E-mail: Lene.Munksgaard@agrsci.dk


Malene Vestager Laursen, Agrotech
E-mail: mvl@agrotech.dk


Philipp
Trénel, Agrotech
E-mail:
pht@agrotech.dk   


Flemming
Skjøth, Agrotech
E-mail:
fls@agrotech.dk


Køernes individuelle ædetid kan måske i fremtiden registreres vha. fx elektroniske øremærker og antenner placeret ved foderbordet