Svends hverdag på Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Juni 2004

 

KFC’s medarbejdere passer hver dag dyrene, men indgår også i forsøgsarbejdet på forskellig vis. At arbejde på KFC er derfor anderledes end at arbejde på et ”almindelig” kvægbrug. Vi vil fremover på skift præsentere KFC’s medarbejdere, deres baggrund og deres dagligdag på KFC. Vi begynder med Svend, som primært arbejder med køerne og dermed malkerobotten.

 

 

Svend har været ansat i 14 måneder ved Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC). Svend er uddannet som landmand i 1985 og har fra 1987 til 2003 været selvstændig landmand. Han var glad for at være selvstændig landmand, men som selvstændig er der mange ting man skal tage stilling til, bl.a. omkring at investere i nye stalde. Det er jo ikke småpenge man skal investere når der skal bygges noget nyt. Så Svend sagde stop og blev ansat ved KFC som fodermester, så han stadigvæk kunne bruge sin uddannelse - og det har han ikke fortrudt.    

 

Ved KFC er der ansat 12 faste medarbejder, hvoraf de 8 arbejder mest i staldene.

 

Her fortæller Svend lidt om hvilke opgaver, der er når man er ansat som fodermester ved KFC.

Arbejdstiden er forskellig, nogen gange kl. 5 til 12.30. og andre gange kl. 9 til 17 også ca. hver 3. weekend.

 

Dagens arbejder begynder med, at Svend går en runde for at se om dyrene er OK. Så skal der malkes, det bruger man malkerobotter til – men der er altid nykælvere eller andre køer, der skal hjælpes med at komme hen til robotten. Efter dette skal robotrummet vaskes. Dyrene skal checkes for brunst og der skal holdes styr på, hvornår de kan undersøges for drægtighed.

 

Når klokken ca. er 9 er der kaffepause. Her møder så den anden fodermester ind og man får sig en lille snak om dyrene – er alle raske og er der særlige ting at holde styr på? Efter pausen går man sammen ud i staldene så man er to, hvis f.eks. nogle dyr skal flyttes. Nogen gange er der syge dyr som skal have behandling. Nogle gange kan man selv behandle og andre gange skal der en dyrlæge til, som så skal tilkaldes.

 

Meget af ens arbejde går med, at se efter om dyrere er i orden, om det mekaniske også fungerer, så alle data omkring dyrene bliver indsamlet. Over middag skal der skrives papirer som indberettes til forsøgsdatabasen, f.eks. om der er blevet hentet nogen køer til malkning. Desuden er der mange møder om planlægning og opfølgning som skal passes. Manualer, der skal skrives eller ændres. På KFC har man en proceduremanual, hvor man kan slå op i, hvis der er tvivl om, hvordan noget skal gøres. På KFC er der ikke to arbejdsdage som er ens, man ved ikke altid, om man kan få frokost på samme tid hver dag for måske er der lige en ko, der skal kælve. Det er til gengæld med til at give en spændende arbejdsdag.  

     

 

Flere oplysninger:

Svend Aage Nedergaard eller Peter Trier Rasmussen

 

Tlf. 8799 1500, e-mail: kfc@kfcweb.dk