Rengøring af malkerobotter – to gange i døgnet er nok

 

Februar 2005

 

I mange europæiske lande, deriblandt Sverige (men ikke i Danmark), er der et krav om at mælkeproducenter med AMS skal vaske anlægget 3 gange pr. døgn. Kravet skal sikre at bakterieindholdet i mælken holdes nede på et acceptabelt niveau. Rengøringen af AMS reducerer dog den tid der er til rådighed til malkning, samtidig med at der bruges ikke uanselige mængder af varmt vand, strøm og kemikalier. Derfor har svenske og hollandske forskere undersøgt, hvordan to eller tre gange vask pr. døgn påvirker mælkens indhold af bakterier. Her refereres dog kun den svenske undersøgelse. Projektet er delvis EU-finansieret og indgår i et større projekt om AMS.

 

Vask to gange i døgnet er godt nok

Når robotterne blev vasket 2 gange/døgn, indeholdt mælken i gennemsnit 14.000 bakterier/ml. Dette skal sammenlignes med 9.000 bakterier/ml, når anlægget vaskes 3 gange/døgn. Begge værdier ligger under Arla Foods grænse på 30.000 bakterier/ml for pristillæg. I gennemsnit kunne alle gårdene, uanset rengøringsinterval, levere mælk i højeste kvalitetsklasse. På 7 af de 9 gårde, der indgik i undersøgelsen, lå den højeste bakteriemåling i prøvetagningsperioden (ca. 4 mdr.) dog over grænsen for merbetaling uanset rengøringsfrekvens.

 

Mange varmeresistente bakterier tyder på at rengøringen ikke er tilstrækkelig

Forskerne undersøgte også indholdet af kulde- henholdsvis varmeresistente bakterier. Et højt antal varmeresistente bakterier (pasteuriseringsoverlevende) bakterier i mælken tyder på at rengøringen af malkeanlægget ikke har været tilstrækkelig god. I denne undersøgelse klarede ingen af gårdene, uanset rengøringsfrekvens, grænseværdien på 200 varmeresistente bakterier/ml. Om det er specielt for gårde med AMS kan ikke siges, da der ikke er blevet sammenlignet med konventionelle malkesystemer. Forskerne vil gå videre og undersøge dette nærmere.

 

Lavt antal koliforme bakterier

Også indholdet af koliforme bakterier blev undersøgt. Niveauet på koliforme bakterier er en god indikator på hygiejnen inden malkning, men også på malkeanlæggets renhed. Undersøgelsen viser , at de fleste mælkeprøver som blev taget på alle gårdene var på et lavt niveau i hele prøvetagningsperioden.

 

Ud  fra dette forsøg ser det derfor ud til at det er nok at vaske robotten to gange i døgnet med de fordele som det giver mht. tidsudnyttelse og sparet energi og kemikalier. Det skal dog understreges, at hvis der kun vaskes to gange i døgnet bliver anlæggets almene hygiejne og køernes og patternes renhed om end endnu mere vigtig. Er der problemer med bakterier og celletal og store udsving kan det ikke anbefales at sænke niveauet til to gange i døgnet.

 

Flere oplysninger:

Christel Benfalk, Instituttet för jordbruks- och miljöteknik, christel.benfalk@jti.slu.se

www.automaticmilking.nl