Automatisk system til klovpleje afprøves på KFC

 

April 2008

 

En prototype af et automatisk system til klovpleje hos malkekøer skal nu afprøves på Kvægbrugets Forsøgscenter. Systemet installeres i kostalden og effekten af rengøringen samt eventuelle bivirkninger vil blive undersøgt nærmere.

 

 

I takt med stigende besætningsstørrelser og stigende antal løsdriftsbesætninger er problemet med klov- og lemmelidelser i malkekvægsbesætninger også steget. Det går ud over både velfærden og produktionsøkonomien. Digital Dermatitis er den mest betydende klovsygdom i malkekvægsbesætninger. Derfor er der også mange tiltag i gang i kvægbranchen for at komme problemerne til livs.

 

 

Prototype afprøves på KFC

I 2008 er et Innovationsprojekt startet op, som skal bidrage til udvikling af et klovvasker-system. En del af projektet foregår på KFC, og denne del omfatter en første afprøvning af en prototype af et automatisk system til klovpleje hos malkekøer. Systemet installeres i KFC’s kostald til april og effekten af rengøringen samt eventuelle bivirkninger vil blive undersøgt nærmere.

 

Hvordan systemet påvirker klovsundheden vil efterfølgende blive afprøvet i 12 kommercielle malkekvægsbesætninger.

 

Positive effekter

Projektet forventes at kunne bidrage til at forbedre klovsundheden blandt malkekøer og dermed også til at forbedre dyrevelfærden og produktionsøkonomien i besætningerne.

 

Desuden vil resultaterne fra projektet være med til at sikre mindre manuelt arbejde for kvægbrugeren; dyrene vil blive belastet mindre som følge af den forbedrede klovplejeproces og miljøet vil blive skånet for belastende desinfektionsmidler.

 

Projektet er et samarbejde mellem DJF, Aqua-Cleaner, DeLaval, Dansk Kvæg og KFC.

 

 

 

Digital Dermatitis er den mest udbredte klovsygdom i danske malkekvægsbesætninger. Et nyt klovpleje-system skal bidrage til at forbedre klovsundheden

 

 

 

Her kan du læse projektbeskrivelsen samt en tidligere omtale af forsøget.

 

 

 

Flere oplysninger:

 

Projektleder Peter T. Thomsen, DJF

 

E-mail: PeterT.Thomsen@agrsci.dk

Tlf: 8999 1529