Blandemester på KFC

 

November 2004

 

På KFC er der hver dag 10-12 forskellige foderblandinger, der skal blandes og dernæst fordeles til dyrene. Det er Allan Mikkelsens ansvar at det sker ifølge forsøgsplanerne og at der hver dag er blandet nok til de 4 udfodringer. Allan arbejder hver dag fra kl. 6-12 og overlader derfor de senere udfodringer til andre af KFC’s medarbejdere, mens han tager hjem og passer fritidslandbruget med 30 ha. og en årlig produktion af 2000 slagtesvin.

 

Allan begyndte som medarbejder på KFC i juni 2002, men kendte stedet fra sin tid som landbrugsvikar. Derfor var han heller ikke i tvivl, da chancen bød sig for et fast arbejde. ”KFC er et spændende sted at være. Det er sjovt at være med fremme og være med til at prøve tingene af for andre”. Det kræver dog tilvænning at tænke ”som en forsker”. Man skal vænne sig til at man ikke bare kan lave om på tingene i stalden eller med fodringen uden at spørge først. Og så skal tingene gøres meget præcist. På foderblandingerne må der højst være en afvigelse på 2% og det er der vist ikke mange kvægbrugere der kan leve op til; hver dag. Forskerne er heldigvis gode til at informere om forsøgene og om hvorfor tingene skal gøres på en bestemt måde. De lytter også hvis medarbejderne fra stalden har forslag til ændringer, men argumenterer også godt for deres sag, hvis de ikke mener der må ændres på forsøgene.

 

Allan har sit arbejdsområde i foderladen og ungdyrstalden og kommer derfor tættest på de forsøg, der foregår der frem for forsøgene i ko- og kalvestald. De seneste år har han bl.a. været involveret i forsøget omkring fodring af ungtyre. Her har han både været med når dyrene er blevet scannet for leverbylder, og når der er taget blodprøver. Og så fulgte han dem helt til dørs, nemlig op til forsøgsslagteriet på Danmarks JordbrugsForskning. Det gav også en indbydelse til mad på slagteriet den dag de sidste tyre blev slagtet.

 

Når arbejdsdagen på KFC er overstået ved middagstid til hverdag tager Allan hjem til sit eget landbrug med slagtesvin. Det er ikke så stort, men det skal det heller ikke være for der skal også være tid til konen og de tre børn i alderen 5 måneder til 5 år.

 

Flere oplysninger:

E-mail: Allan.Mikkelsen@agrsci.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt foder vejes omhyggeligt inden det kommes i blanderen

 

Hver dag blandes 10-12 forskellige fuldfoder­blandinger