Forsker for en dag – her får de unge lov til at afprøve sig selv på naturvidenskaben

 

Marts 2007

 

'Forsker for en dag' er et Kommunikationscenter for Naturvidenskab og Jordbrug. Kommunikationscentret ligger ved Forskningscenter Foulum nær Viborg.

 

Som 'Forsker for en dag' er der mulighed for at lave rigtige, pensumrelevante undersøgelser og forsøg i biologi, kemi, geografi og en række andre fag. Undersøgelserne foregår dels på Kommunikationscentret, dels i mark, stalde og laboratorier på Forskningscenter Foulum under Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) og dels på KFC.

'Forsker for en dag' har i skoleåret 2005-2006 haft ca. 3000 besøgende.

 

Målet med 'Forsker for en dag' er at bibringe unge uddannelsessøgende en øget forståelse for naturvidenskab og jordbrug med det højere formål at øge rekrutteringen til de naturvidenskabelige uddannelser.


For at få unge til at gå karrierevejen indenfor naturvidenskab og jordbrug er oplysning om fag og erhverv ikke tilstrækkeligt. I Kommunikationscentret formidles oplevelser og viden om naturvidenskab og jordbrug. Her kan elever og studerende være 'Forsker for en dag' og arbejde i både laboratoriet, marken, stalden og ved computeren. Besøgene bygger på oplevelsesrige forsøg og arrangementer, hvor elever og studerende har mulighed for at bruge alle deres sanser og deltage aktivt. 

 

_____________________________________________________________________________

 

På KFC er det koen, der er i centrum. En af mulighederne for at komme til at arbejde med køer i dette forum, er emnet ” Fysiske målinger på mælk - Hvordan måler man, om koen er syg?” Her kommer man til at tage mælkeprøver direkte fra koens yver og efterfølgende analysere den for ledningsevne, celletal, farve og mælkens udseende.

 

Typisk foregår en dag (2-3 timer) her med at man starter med en rundvisning på KFC, hvor man bliver guidet rundt af en af KFC’s medarbejdere, dog i de fleste tilfælde af Martin Bjerring, der har sit daglige virke på DJF. Efterfulgt af praktiske øvelser, diskussion og spørgerunde.

Her på billedet er Martin ved at forklare om hvordan mælken bliver kølet ned, så den er holdbar og hvorfor det er vigtigt

 

 

 

Instruktion i brug af mælketestudstyret

 

 

 

 

Se forventningens glæde i hendes øjne

 

 

 

Den praktiske del er en vigtig del af selve øvedagen, da de unge her får lejlighed for at røre ved dyr og materiel. Det betyder meget, da de fleste ikke har nogen direkte kontakt med dyr i dagligdagen. For mange er det også grænseoverskridende og på den måde giver det et ekstra sus.

 

 

Nedenfor ses flere billeder af malkeprøveudtagningen.

 

 

Her bliver der malket på livet løs

 

              

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Tine Rousing (billed til venstre) er en af de andre personer, der gennemfører øvedage med de studerende på KFC. Hun arbejder i det daglige som forsker ved DJF med bl.a. husdyrvelfærden på besætningsniveau. På KFC vil de hold der har fået emnet ”Koens rejse-sig-adfærd”, blive sat til at give karakterer, når Tine prikker til koen (det første af de nederste billeder) og den rejser sig fra liggende leje. Her er platformen på KFC et rigtigt godt udkigssted (se de sidste 3 billeder forneden). Bagefter sammenligner og diskuterer man de opnåede resultater. Et område som velfærd er der stor fokus på i medierne og ofte er det fra den negative indfaldsvinkel. ”Netop dette aspekt er ikke kendetegnende, når vi taler sammen med de unge, det er den positive dialog der er fremherskende her”, siger Tine Rousing.

 

 

  

 

     

 

__________________________________________________________________________

 

Der ligger en detaljeret beskrivelse af hvert enkelt emne, der er mulighed for at afprøve sig selv på, gå ind på www.forskerforendag.dk.

 

 

Yderligere oplysninger:

Centerleder Finn Bendixen - ’Forsker for en dag’, EDB-medarbejder Martin Bjerring – DJF og seniorforsker Tine Rousing - DJF