Et vellykket praktikophold for Ester

 

Marts 2010

 

Om kort tid afslutter Ester Bjerregaard sit 4 ugers praktikophold på Kvægbrugets Forsøgscenter. Ester har i perioden fået god indsigt i hverdagens udfordringer på et forsøgscenter, hvor det praktiske og det forsøgsmæssige arbejde skal gå op i en højere enhed. 

 

 

Ester Bjerregaard har gennem nogle uger deltaget i det daglige arbejde på Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) i forbindelse med et 4 ugers praktikophold på stedet. Ester blev uddannet faglært landmand fra Vejlby Landbrugsskole sidste sommer med speciale i kvæg og kommer selv oprindeligt fra en gård på Mors.

Én af de første gange Ester stiftede bekendtskab med KFC var under et besøg i forbindelse med et projekt på Kalø Landbrugsskole om malkerobotter. ”Jeg har længe drømt om at arbejde med køer og forsøg, da jeg synes, at det er rigtigt spændende at følge, hvordan køer og kalve påvirkes gennem eksempelvis forskellige måder at fodre og håndtere dem på. Derfor var det oplagt at henvende mig til KFC igen i forbindelse med dette praktikophold” udtaler Ester.

 

 

Har følt sig velkommen fra starten

Ifølge Ester har det været et vellykket praktikophold. Hun har lige fra starten følt sig taget rigtigt godt imod. Hun er også blevet vist stor tillid og dermed fået lov til at deltage i mange af de daglige arbejdsfunktioner, som er på centret. Det at passe køerne har hun jo prøvet før – men derudover har hun stiftet bekendtskab med Alpro-programmet – malkerobottens database med oplysninger om alle dyrene – samt bl.a. fået mere erfaring i at arbejde med malkerobotter. Endelig har hun fået større indsigt i forsøgsarbejde og hvilke udfordringer, der ligger i at få forsøg og praksis til at gå op i en højere enhed.

 

Ester i færd med at strø halm i kalvehytterne…

 

Der gøres rent i én af KFC’s nye kælvningsbokse med gummimåtte…

KFC - et godt praktiksted

Alt i alt har det været en rigtig god oplevelse at være på Kvægbrugets Forsøgscenter. ”Det er en god arbejdsplads, hvor der er en rar og afslappet stemning. Det har været et godt sted at være i praktik, som varmt kan anbefales til andre” siger Ester.

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

Flere oplysninger:

 

Linda Søndergaard Sørensen, KFC

E-mail: LindaS.Sorensen@agrsci.dk