Da ungdommen indtog KFC og DJF

 

Juni 2004

 

Team Future, som er ungdomsklubben i Kvægavlsforeningen Dansire besøgte i maj KFC. De 25 børn har i løbet af vinteren og foråret deltaget i arrangementer, hvor de har lært at klippe, klargøre og mønstre kalve. Målet med besøget hos os var at de skulle have en oplevelse af, hvad der sker på et forskningscenter.

 

Dagen startede med en rundvisning hos naboen Danmarks JordbrugsForskning, hvor Ejner Serup viste rundt. Intensivstalden, hvor grise opereres og indgår i intensive fodringsforsøg var et af stoppestederne. Et andet var maskinhuset og en tur på minkfarmen. Især muligheden for at holde en minkhvalp i hånden vakte interesse, måske mest hos pigerne. Sidst men ikke mindst var der også et besøg i kvægstaldene, hvor der var mulighed for at prøve, at have en hånd inde i maven på en ko. Nogle af deltagerne måtte endda stå på en spand for at nå.

 

Tilbage på KFC, havde Betty sørget for pølser og sodavand. Bagefter var vi en tur rundt i staldene, hvor der blev stillet mange spørgsmål, især til robotterne.

 

På KFC håber vi at vi har vist børnene, hvor spændende det kan være at arbejde med køer og med forsøg.   

 

 

 

 

Flere oplysninger:

Jane Eriksen

Tlf. 8799 1500, mail: Jane.Eriksen@agrsci.dk