Kvægspeciale klasse fra Vejlby Landbrugsskole

på besøg på KFC

 

Maj 2006

Der er mange besøgende på KFC i løbet af året og de fleste har forhåbentlig en god oplevelse, når de besøger KFC. I marts var der besøg fra Vejlby Landbrugsskole og der bad vi en af eleverne om at skrive om sine oplevelser. Det gjorde Carina Christensen, så her er hendes beretning.

Et vildt fascinerende besøg

havde vi onsdag den 22. marts 2006, hvor vi – lærer Jens Christian Holgaard og elever fra Modul 2 og 4 fra kvægspeciale klassen kom på besøg på Kvægbrugets Forsøgscenter. Vi mødte op og blev introduceret af Mette Eriksen, som er stedets forsøgsteknikker. Mette er uddannet jordbrugsteknolog med speciale i kvæg fra Vejlby Landbrugsskole sommeren 2005.

 

Rundvisningen

Vi blev vist rundt i alle staldafsnit; malkekvæg ved malkerobotterne, opdræt som går i samme stald som malkekøerne, kalve i enkeltbokse udenfor, kalve samlet i flok indenfor, ungkvier i samme stald med ungtyrene og til sidst foderladen. Mette Eriksen fortalte om diverse forsøg, som de p.t. havde gang i. Forsøg med bekæmpelse mod digital dermititis i 2 forskellige fodbade – kobbersulfat og kling-on-blue, hvor de tager før og efter billeder og afslutter med at vurdere og analysere resultaterne.  Et andet forsøg med kalvene, hvor de vil finde ud af hvor stor mængde immunglobuliner, der er i blodet i forhold til deres råmælksforsyning.

 

 

Forsøgene

Forsøgene styres typisk af forskerne på Foulum, der sender en plan for forsøgene til KFC, hvor personalet finder ud af det rent praktiske og de arbejder derefter sammen. Man prøver så meget som muligt at gøre KFC så tæt på konventionelt landbrug som muligt, men pga. forsøgene kan det ikke undgås at blive lidt firkantet. Arbejdet på KFC består i at passe køerne som man også gør ude ved landmanden, men man skal tage højde for forsøgenes restriktioner.

 

Arbejdet på KFC

Mette Eriksen var rigtig god til at fortælle om arbejdet på KFC, hvor hun kom meget fint rundt omkring alle forsøgene, arbejdsfordelingen og pasningen af dyrene samt samarbejdet med Foulum og Dansk Kvæg. Arbejdet på KFC er meget praktisk orienterede forsøg i forhold til de forsøg, forskerne sidder og figurerer med på Foulum. Udover det praktiske arbejde på KFC, samarbejder de med kvægbrugserhvervet, Foulum som nævnt før og Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole. De prøver at sikre et optimalt samspil og en dialog i mellem kvægbrugserhvervet, rådgivning og forskning, hvor de hurtigt og effektivt formidler forsøgsresultaterne.

 

 

Klovprojektet med to forskellige klovbade var et af de forsøg der blev fortalt om

 

Mange vil have glæde af et besøg på KFC

For folk fra ”det øvrige samfund” og fremtidige kvægbrugere vil det være interessant at se arbejdet på KFC. Se hvordan der arbejdes med forsøgene, og hvad der forskes i, så der kan komme nogle resultater ud til kvægbruget som påvirker det praktiske arbejde, det økonomiske, avlen, miljøet i og udenfor stalden samt tankegangen omkring sundhed, dyrevelfærd mm. i kvægbruget. Her finder man svar på de problemer, der opstår i kvægbruget og forsøgene gør kvægbruget mere klar til at komme problemer i forkøbet – f.eks. ved forebyggelse af sygdom, så der kommer omkostningsbesparelser på dyrlægeregningen. Optimal indtagelse af råmælk med det samme lige efter fødsel inden der opstår sygdomme eller evt. at, dødeligheden stiger osv. I det hele taget større kendskab i genetikken, biologien, fysiologien, adfærden og hvordan de påvirkes af miljøet. Overlevelsen i kvægbruget i dag kræver, at man kan udføre praktisk arbejde med ”gefühl”, men også at man har hovedet til at sidde rigtig – dette kræver arbejdet også på KFC! En udfordrende arbejdsplads, der indebærer spænding, og hvor man kan få stillet sin nysgerrighed!

Vi siger mange tak for besøget!

 

 

Yderligere oplysninger:

Mette Eriksen, KFC