Smuldudskillere fjerner støvet fra robotternes kraftfoderautomater

Smuldudskillere på fremløbsrør fra KFC's kraftfodersiloer
Med en enkel installation - en smuldudskiller fra M.H. Jensen Maskinfabrik, Bjerringbro - er problemet med smuld og støv fra kraftfoderet i malkerobotterne på KFC løst. Tidligere støvede det direkte ned i hovederne på køerne, når de åd kraftfoderet i robottens foderautomat.

Smuldet i kraftfoderrationen mindskede nogle køers ædelyst, og støvet og smuldet blev efterladt i bunden af foderautomaten.

Robottens indre overflader og rør mv. blev også støvet til.

Det opsamlede smuld har siden begyndelsen af juli udgjort 1-2% af den tildelte kraftfodermængde. Smuldet udskilles fra fremløbsrøret lige efter kraftfoderet har forladt siloen.

 

Flere oplysninger: Peter Trier Rasmussen, Tlf. 4027 5008