Teknologiske hjælpemidler på KFC

Denne tabel giver et overblik over hvilke teknologiske hjælpemidler og udstyr der anvendes på KFC. Samtidig er der links til mere information. Oversigten opdateres løbende.

Styringsredskaber og staldteknik

 

Anvendelsesområde (sted)

Mere information

 

AMS

DeLaval

 

 

Malkninger/styringer

(Kostald)

 

Koens tidsbudget: 2007

Kraftfoder i AMS: 2006a, 2006b 2008

Kraftfoderets smag: 2006, 2008

Automatisk vejning i AMS: 2005

Nye robotter 2008

 

Se video af malkerobot her

 

Herd Navigator
DeLaval

 

 

Automatisk overvågningsudstyr i AMS’en

(Kostald)

 

Ny malkerobot på KFC 2008

Malkekoen online 2007

Poster 2007
Tidliger omtale af projekt BIOSENS 2003

 

Celletalsmåler
DeLaval

 

 

Malkninger (AMS)

(Kostald)

 

Celletalsmåler – et godt supplement til cowmon 2009

 

Aktivitetsmåler

ALPRO

 

 

Brunstobservation baseret på aktivitet (Ko-/ungdyrstald)

 

Koens tidsbudget 2007

Selektion for tidlig brunst 2006

Brunstkontrol 2002

 

 

Aktivitetsmåler IceRobotics

 

 

Stå-/liggeadfærd (Kostald)

 

Koens tidsbudget 2007

Måling af køers hviletid 2007

 

 

Aktivitetsmåler

RuminAct

 

 

Placeres på venstre side af koens hals.

 

Registrerer koens tyggeaktivitet og drøvtygningsfrekvens

(Kostald)

 

Tyggeaktivitet registreres 2008

 

 

 

Positionsbestemmelse BlipNet

BlueTooth

 

 

Positionsbestemmelser til afsløring af opholdstid i forskellige dele af stalden

(Kostald)

 

Koens tidsbudget 2007

Køer bruger Blue Tooth 2005

Mere overvågning af køer 2004

 

 

Trådløs datareg. Kvikkoen

 

 

Sikre dataindtastningen i selve stalden

(Ko-/ungdyrstald)

 

KFC med til at udvikle Kvikkoen 2006

 

 

Foderkasser

Insentec

 

 

Elektronisk registrering/måling af indtaget foder

(Ko-/ungdyrstald)

 

Fokus på KFC’s computerstyrede fodringssystem, april 2010

 

Fodringsstrategier i fremtiden 2002

 

 

 

Videoovervågning

 

 

Overvågning hjemmefra af kostald, kælvningsbokse, malkerobotter, strø- og skrabemaskine.

 

Fjernstyring af fejlfinding

 

Overvågningskameraer på KFC 2008

Kraftfodertildeling i AMS 2006

 

Se video af kælvning her (knap 4 min.)

 

Mobilt fordertrug selfmade

 

 

Opsamling af fodringsdata (Kælvningsbokse)

 

 

 

Vægt i AMS

Danvægt

 

 

Vægt under pladerne i AMS’en vejer køerne ved hver malkning (Kostald)

 

Automatisk vejning i AMS 2005

 

 


Klovvasker i AMS’en

Staldmæglerne A/SKlovvaskeren består af en særskilt enhed på hver af malkerobotterne, hvor seks dyser, tre til hvert ben, kan sprøjte vand, sæbe og klovplejemiddel på klovene under malkningen.

 

Nye klovvaskere i malkerobotterne 2009

 

Kraftfoder-returvægt selfmade

 

 

Evt. returfoder vejes aut. – sygdomsfinder m.m.

(AMS)

 

Kraftfoderstrategier i AMS 2006

 

 

Mælkesutteautomater Calvex

 

 

Individuel fodring af småkalve.

Opsamling af data – hvornår og hvor meget den enkelte kalv har ædt

(Kalvestald)

 

Sygdomsovervågning 2005, 2006

Tilvænning til sutteautomater ->

Mængde og ant. måltider 2001 2005

Virkning af alder v. indsætning 2003

Kalveadfærd og sutteautomater 2002

System til sygdomsovervågning 2007

 

 

 

Mælkeprøver

  

Der har været foretaget ca. 700 aut. mælkeprøver per dag hver dag i 365 dage, dette sker pt. kun 3 dage i træk til forskellige formål

(AMS)

 

Nyt udstyr til mælkeudtagning 2007

Nyt mælkerum til kølede prøver 2007

Resultater fra BIOSENS 2007

Køers reproduktionsstadie 2005

 


Udstyr til håndtering af råmælk

Calvex


Udstyret, ”coloQuick”, består af engangsposer, en flad kassette til opbevaring af poserne under frysning, et påfyldningsstativ samt et vandbad til opvarmning.


Nyt udstyr til håndtering af råmælk 2009

 

Skraberobot

Lely


 

Skrabe spalterne rene i kostalden

(Kostald)

 

Skraberobot giver rene spalter 2006

 

 

Strømaskine JHminiStrø

 

 

Strøelse til sengebåsene

(Kostald)

 

Ny strømaskine i kostald 2006

 

 

 

Strømaskine

Mullerup

 

 

Snittet halm fra bigballer til dybstrøelse (Ungdyrstald)

 

Gode erfaringer med strømaskine ->

 

 

 

Automatiske gardiner Dan Egtved

 

 

Skabe et godt indeklima

(Ko-/ungdyrstald)

 

Automatiske gardiner 2006

 

 

 

Foderblander
JF-vogn

 

 

 

Fremstilling af foderblandinger.

Dokumentere korrekt afvejning af foderblandingerne (Foderladen)

 

Fuldfoderblanders nøjagtighed 2007

 

 

Foderblander

Cormall

 

 

Fremstilling af foderblandinger (Foderladen)

 

 

Foderblander

RIOH

 

 

Fremstilling af små mængder foderblandinger (Foderladen)

 

Ny foderblander på KFC 2005

 

 

Mineralvægt

Selfmade

 

 

Vægten bruges til vejning af små mængder fx mineraler (Foderladen)

 

 

 

Vandpåfylder til foderblander

Selfmade

 

 

Vandpåfylderen” består af et rør, iboret en række huller. Røret er frostsikret via tilbageløb, så røret kan tømmes helt for vand

(Foderladen)

 

 

 

Ventilatorer

Rotor

 

 

Intern ventilation som supplerer naturlig ventilation

(Kostald)

 

Ventilatorer i sommervarmen 2004

Ventilatorer til luftcirkulation 2004

 

 

 

Kobørster

DeLaval

 

 

Automatisk børstning, som aktiveres af koen selv

(Kostald)

 

Kobørsterne kører døgnet rundt 2005

 

Se demonstrations-video her

 

Fejekost

SweepEx

 

 

Renholdelse af store arealer

 

Nye fejeredskaber 2007

 

 

 

Feje-/sugemaskine Egholm

 

 

Renholdelse af gang og foderkasser

(Ko-/ungdyrstald)

 

Nye fejeredskaber 2007

Bedre arbejde – mindre tid 2002

 

 

 

Håndteringsgang selfmade

 

 

Drivgang til flytning, vejning o.m.a. (Ungdyrstald)

 

Håndteringsgang og sikkerhed 2006

 

 

 

Vægt i håndteringsgang

 

 

Til vejning af dyrene i ungdyrsstalden (Ungdyrsstald)

 

Vægtenhed i håndteringsgang 2006

 

 

 

Nødstrømsanlæg

VISA

 

 

 

Der er etableret nødstrømsanlæg af hensyn til sikring af al elektronisk udstyr samt dataopsamling ved evt. strømsvigt
(Udendørs ved kostald)

 

Nødstrømsanlæg sikrer alle data 2008

Oversigt sidst opdateret april 2010

 

Andre forhold og udtalelser til de tekniske hjælpemidler på KFC

 

 

KFC’s nye faciliteter klar til brug, februar 2010

Dansk kvægnyt nr. 16, 5. september 2008 (pdf)

”KFC skal være dynamisk og visionær” – et interview 2005

Blandemester på KFC 2004

Fokus på arbejdsrationalisering og logistik 2002

Moderne teknologi kræver højt elforbrug 2002

IT-personale altid klar til at rykke ud 2007

 

 

Yderligere oplysninger:

 

Driftsleder Peter Trier Rasmussen, KFC - tlf.  4027 5008;

 

Web: www.kfc-foulum.dk