Automatisk blodprøvetagning hos malkekøer

 

Marts 2009

 

Et nyudviklet system til automatisk blodprøveudtagning hos køer giver nu mulighed for at kunne udtage en serie af gentagne blodprøver uden at forstyrre og stresse koen. Det er væsentligt i forhold til at kunne vurdere køernes sundhed og velfærd.

 

 

I takt med, at løsdriftssystemer til malkekøer er mere udbredte, rejser der sig nye spørgsmål vedrørende køernes sundhed og velfærd. Nogle spørgsmål kan besvares ved at se nærmere på variationer i forskellige blodparametre.

Blodprøver afspejler nemlig dyrenes fysiologiske reaktioner og kan give vigtig information om sundhed, velfærd og ernæringsmæssig status. Men visse blodparametre hænger også sammen med den måde, som blodprøven er udtaget på. Manuel udtagning af blodprøver inkluderer typisk håndtering og fiksering mens prøven udtages. Det kan i sig selv give stress-reaktioner, som vil være afspejlet i blodprøven eller den efterfølgende blodprøve.

 

 

Nyt udstyr til automatisk udtagning af blodprøver

For at imødegå denne problemstilling har forskere ved DJF, Århus Universitet, udviklet et system, som automatisk og gentagne gange kan udtage blodprøver fra køer. Enheden består af en rygsæk med blodprøveudtagningsudstyr, som placeres på ryggen af koen. Udstyret tillader koen at være opstaldet i alle former for staldsystemer både alene og i grupper. Koen kan bevæge sig frit og skal ikke indfanges eller håndteres under blodprøvetagningen.

 

Udstyret er nu blevet testet i tre forskellige forsøg. Her er der blandt andet blevet målt på cortisol-niveauer i blodprøver fra køer, som blev udsat for enten den automatiske eller manuelle blodprøveudtagning. Cortisol er det såkaldte stresshormon, som kan afsløre, om køerne befinder sig i en stresstilstand.

 

Køer påvirket af manuel blodprøvetagning 

Forsøget viste, at en tredjedel af køerne var påvirket af håndteringen i forbindelse med den manuelle blodprøvetagning i form af øget cortisol-niveau i blodprøverne. Køerne i løsdrift var stort set upåvirkede af den automatiske blodprøveudtagning.

 

I nogle situationer (12,5%) var det under forsøgene ikke muligt at få taget de manuelle blodprøver – bl.a. pga. hæmolyse, hvilket ikke sås ved den automatiske blodprøveudtagning. Med det automatiske system kunne det til gengæld ske, at katederet blev drejet og blokeret pga. koens hovedbevægelser (9.5% af tilfældene).

 

Ko med rygsæk, der indeholder det udstyr, som automatisk udtager blodprøver.

 

Et godt alternativ

De tekniske problemer, som opstod i løbet af forsøget, er blevet rettet og udstyret (den såkaldte IceSampler) sælges nu som forskningsudstyr på det internationale marked. Resultatet af undersøgelsen har vist, at udstyret til automatisk blodprøveudtagning er en robust teknik, som med fordel kan anvendes i løsdriftssystemer. Systemet kan modstå dyrenes daglige rutiner og den fysiske kontakt til de andre dyr. Det tyder på, at systemet er et rigtigt godt alternativ til manuel blodprøvetagning – også i bindestalde. 

 

Læs tidligere omtale af forsøget her.

 

Se den fulde engelske forskningsartikel her

 

 

Flere oplysninger:

 

Lene Munksgaard

Tlf: 8999 1312

 

E-mail: Lene.Munksgaard@agrsci.dk