Malkningens kraftpåvirkning på yveret

 

Juni 2004

 

Robotmalkning antages at give mindre træk i patterne under malkning end traditionel maskinmalkning. Det Tyske Landbrugsselskab (DLG) har udviklet et kunstigt yver til netop at måle kraftpåvirkningerne under malkning. Fire forskere fra DLG besøgte KFC nogle nætter i marts for at afprøve udstyret i praksis.

 

Udstyret (figur 1) måler kraftpåvirkningerne i alle retninger og tager dermed højde for såvel pattekoppens vægt og placering som trækket i mælkeslangerne.

 

Figur 2 viser f.eks. hvordan koppen på højre bagpatte trækker skævt. Dette var meget synligt i kraftmålingerne som det ses i figur 3 og 4. Såvel trækket fremad (figur 3) som nedad (figur 4) var meget større for højre bagpatte end på de andre patter på robot 1.

 

 

 

Normalt antages det, at yveret/patterne er udsat for mindre og mere ensartet kraftpåvirkning ved robotmalkning end ved traditionel maskinmalkning. Det viste sig også at være tilfældet når de tre robotter på KFC blev sammenlignet med malkning i malkestald. Figur 5 viser den gennemsnitlige lodrette kraft på både for- og bagpatter ved efterligning af en ko med dybt bagyver. Ved robotmalkningen var kraftpåvirkningen af de enkelte patter næsten ens, mens der er stor variation ved den traditionelle malkning, hvor forpatterne belastes 8 gange så meget som bagpatterne ved denne yverform. Det kan give anledning til dårlig yversundhed.

 

Det kunstige yver er et nyttigt instrument ved vurderingen af kraftpåvirkninger ved såvel automatisk malkning som traditionel maskinmalkning og vil kunne bruges ved fejlfinding, når bl.a. yversundheden skal forbedres.

 

Se hele artiklen (engelsk) her.

 

Yderligere oplysninger:

 

Christian Børsting, KFC. e-mail: Christian.Borsting@agrsci.dk