Stresstest af malkekøer i negativ energibalance


Når en ko først i laktationen er i negativ energibalance, bliver stofskiftet belastet. – "metabolisk belastning".Ydelsesniveau og fodring har betydning for graden af negativ energibalance.

Køerne, som bruges til projektet, er samtidig med i et andet forsøg om "Propylenglykol til nykælvere". Her fodres køerne på to forskellige energikoncentratioer i fuldfoderet og får +/- tilskud af propylenglykol. Forskellen i energiniveau i tidlig laktation er på ca. 3 FE/dag.

I projektet undersøges det, om en belastning af koens stofskifte også påvirker hendes stressniveau, så hun reagerer forskelligt på stressstimuli afhængigt af, hvor meget energibalancen er belastet.Koen udsættes for forskellige stresstests og hendes reaktioner over for belastende faktorer observeres. Samtidig måles på køernes blodprofiler.

Teknikkerne der bruges er:

·         Social reaktion

·         Reaktion overfor ukendt fodermiddel

·         Reaktion på stram opbinding.

Læs mere om projektet her

Flere oplysninger: Mette.Herskin@agrsci.dk