80 KFC-køer med i projekt om renprotein i mælken

September 2001

Råprotein er det normale mål for, hvor meget protein der er i mælken.

Et projekt på KFC undersøger mælkens indhold af renprotein. Det vil sige råprotein minus urea og andre NPN-forbindelser. Samtidig måles mælkens indhold af gamma kasein. Det kan belyse om renproteinen nedbrydes under henstand af mælken. Der er 80 køer med i projektet og mælken screenes for variation i indhold af renprotein i forhold til race (SDM, RDM, Jersey), ydelse og laktationsstadie. Projektet gennemføres i samarbejde med Steins Laboratorium i Holstebro.

Flere oplysninger: LotteB.Larsen@agrsci.dk