Nyt forsøg med propylenglycol til højtydende malkekøer

September 2001

I forlængelse af DJF-rapporten: "Propylenglycol til malkekøer", starter der her i august et forsøg på KFC med propylenglycol til malkekøer først i laktationen.

Formålet er blandt andet at undersøge, om der er forskel i en eventuel effekt af propylenglycol i forhold til om køerne får en stivelsesrig ration med høj energikoncentration eller en ration med mindre stivelse og lavere energikoncentration. Den stivelsesrige ration vil bidrage med mere propionsyre til køernes stofskifte – og dermed måske gøre den positive effekt af propylenglycol til glukosestofskiftet mindre.

Forsøget laves med i alt 48 2. kalvs køer i perioden fra kælvning og 12 uger frem i laktationen. Ud over køernes produktionsresultater (foderoptagelse, ydelse og mobilisering) udtages der blodprøver og leverbiopsier for at studere effekten på køernes stofskifte.

Forsøget er 2x2 faktorielt. Det vil sige med høj eller lav energikoncentration i fuldfoderet henholdsvis med og uden propylenglycol.

Flere oplysninger hos projektlederen: JensB.Andersen@agrsci.dk