Nye kvalitative mål for malkekoens frugtbarhed

 

 

20. oktber 2002

Hovedformålet er at undersøge, om en mere detaljeret indsigt i malkekoens frugtbarhed (reproduktion) i perioden fra før ægløsning og indtil etablering af drægtighed kan supplere og forbedre de traditionelle reproduktionsparametre i praksis.


Projektet har 3 delmål.

Med enkle metoder at karakterisere kvaliteten af 5 kerneprocesser af betydning for malkekoens frugtbarhed. Det drejer sig om udviklingen af ubefrugtede æg, mens de endnu ligger i æggestokkene, brunsten og ægløsningen, befrugtningen af ægget, den efterfølgende embryo-udvikling og endelig den tidlige foster-udvikling. Resultaterne skal udgøre baggrunden for et nyt samlet udtryk - en "score" - for koens frugtbarhed.

 

At anvende resultaterne fra det nye samlede udtryk til karakterisering af koens frugtbarhed hos veldefinerede grupper af KFC’s malkekøer tidligt i laktationen.

 

At vurdere de samlede resultater med henblik på, om de nye parametre kan anvendes eller videreudvikles til brug i praksis for bedre at kunne vurdere malkekoens frugtbarhed.

 


4 dage gammelt kvægembryon


Projektansvarlig: Forskningsprofessor Henrik Callesen, Afd. for Husdyravl og Genetik, DJF

Email: Henrik.Callesen@agrsci.dk