Årsager til børbetændelse skal klarlægges

 

December 2008

 

Et nyt projekt på Kvægbrugets Forsøgscenter skal klarlægge, hvilke risikofaktorer, der er involveret i udviklingen af børbetændelse samt hvordan sygdommen påvirker tiden efter kælvning. Målet er at fremme forebyggelse og behandling af sygdommen.

 

 

Børbetændelse er en hyppigt forekommende, meget tabsgivende sygdom i danske malkekvægsbesætninger.

 

Etablering af en infektion i børen efter kælvning kan påvirke den efterfølgende reproduktion i negativ retning, for eksempel ved at forlænge perioden efter kælvning, hvor koen er anøstral, dvs. ikke kommer i brunst. Dette vil uvilkårligt forlænge antallet af tomdage.

 

 

Projektet på Kvægbrugets Forsøgscenter arbejder på at klarlægge de risikofaktorer, som er forbundet med udviklingen af børbetændelse. Desuden vil sygdommens effekt på koens cyklusaktivitet efter kælvning blive undersøgt nærmere.

 

 

Køerne og mælken undersøges

I projektet bliver køerne undersøgt ugentligt efter kælvning. Blandt andet foretages der en vurdering af børflåd, og der tages prøver til undersøgelse (T-RFLP) af bakteriefloraen.

 

Der vil også blive lavet analyser på mælken, som kan give et meget nøjagtigt billede af koens hormonelle tilstand (progesteron-målinger) og energi status (BHB-målinger).

 

·           

 

 

Projektets formål er:

 

·          At identificere bakteriefloraen (agens) i forbindelse med børbetændelse (metritis)

 

·          At belyse risikofaktorer for udvikling af børbetændelse, herunder negativ energibalance

 

·          At fastlægge, hvordan børbetændelse påvirker længden af perioden uden cyklusaktivitet efter kælvning.

 

 

Forebyggelse af børbetændelse er vigtig, og vil kunne fremmes ved at klarlægge, hvilke risikofaktorer der er de vigtigste. Når vi får kendskab til de hyppigste agens (bakterieflora), vil også behandlingen kunne optimeres.

 

Projektet er et samarbejde mellem Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Dansk Kvæg og Kvægbrugets Forsøgscenter og bliver afviklet i perioden fra 2008 til 2011. Projektet er finansieret af Dansk Kvæg.

 

 

Flere oplysninger

 

Projektleder Karina Elkjær, DJF

 

Tlf: 8999 1502

E-mail: Karina.Elkjaer@agrsci.dk