Koens økonomiske værdi

Oktober 2009

 

Ydelsesmålinger kan bruges til at opdatere koens økonomiske værdi dagligt og beregne, hvornår det er optimalt at udsætte den.


Med større besætninger stiger behovet for værktøjer, der automatisk overvåger og beregner nøgletal for den enkelte ko. Et vigtigt nøgletal er koens økonomiske værdi. Når dette tal kan beregnes løbende for hver ko, er det muligt at rangere køer i besætningen ud fra de allermest aktuelle oplysninger. Under projektet Biosens II har forskere ved DJF og KU Life udviklet en model, der baseret på den daglige ydelse, beregner og estimerer koens økonomiske værdi dagligt.

Koen vurderes i forhold til besætningen

For at kunne sammenligne køer i besætningen er det vigtigt at vide, hvad besætningen som helhed yder. Derfor beregnes laktationsydelseskurver for en gennemsnitsko fra ydelsesdata fra selve besætningen og ikke landsdækkende data.


 

For en specifik ko er det nu muligt dagligt at vurdere dens ydelse i forhold til gennemsnittet og beregne et gæt på ydelsen i morgen. Dette er illustreret i Figur 1, hvor vi betragter tre køer i besætningen. Den første ko i figuren yder under gennemsnittet, den anden yder omkring gen-nemsnittet og den tredje over gennemsnittet.

Figur 1: Ydelsen for tre køer i tredje laktation. Kurverne er: Den gennemsnitlige ydelseskurve of hele besætningen (orange), daglig ydelse for den enkelte ko (grå) og gæt på koens ydelse i morgen (blå).


Beregning af den økonomiske værdi og udskiftningstidspunkt

Det optimale udsættelsestidspunkt kan bestemmes ud fra koens estimerede ydelse kombineret med en model, der beregner sandsynligheden for koens fremtidige tilstande. Ligeledes kan man beregne mer-indtægten ved at beholde koen til det optimale udsættelsestidspunkt frem for at udsætte den nu. Dette er vist i Figur 2 for de tre køer fra Figur 1. Bemærk at ko nummer 1 anbefales udsat allerede 45 dage hen-ne i laktationen, mens hverken ko nummer 2 eller 3 anbefales udsat i den laktation, der er vist i figuren.

Figur 2: Merindtægten ved at beholde koen til det optimale udsættelsestidspunkt frem for at udsætte den nu. Den lodrette linje indikerer positiv drægtighedstest. Den vandrette blok nederst i figuren viser om koen skal udsættes (rød) eller beholdes (grøn).

 

Udviklingsarbejdet fortsætter

Den nuværende model bygger kun på daglige ydelsesmålinger, men ved at udvide modellen med andre online-målinger såsom progesteron, kan modellen også beregne det økonomisk optimale tidspunkt for inseminering. Om en sådan udvidelse er mulig vil blive undersøgt i den nærmeste fremtid.

 

Projektet Biosens II er et samarbejde mellem Det Jordbrugsvidenskabe­lige Fakultet, Kvægbrugets Forsøgscenter og Lattec I/S og er finansieret af Innovationsloven. Læs mere om biosens-projektet her.
Denne artikel har også været bragt i Ny Kvægforskning, oktober 2009

 

Flere oplysninger
 

Lars Relund Nielsen, DJF,

E-mail: lars@relund.dk,