BIOSENS – et nyt forskningssamarbejde

ams 2705.jpg (41913 byte)28. maj 2002

KFC har sammen med Danmarks JordbrugsForskning og virksomheden Lattec I/S påbegyndt et spændende udviklingsprojekt, som har fået navnet BIOSENS. Inden for de kommende år vil vi sammen videreudvikle på resultaterne fra MEMO-projektet, og udvikle nye biologiske styringsparametre til den daglige styring af malkekvægbesætninger. Det spændende nye i projektet er, at den daglige styring baserer sig på målinger i mælken fra hver ko under malkningen. Resultaterne kan bruges til at vurdere yversundhed, reproduktion og koens foderforsyning. KFC’s besætning skal være med i en del af de praktiske forsøg i projektet, som delvis er støttet af Innovationsloven.

Flere oplysninger:
Jens Yde Blom, biosens@agropark.dk