KFC køer køer lægger yver til masteruddannelse

20august02_birgit_madsen_masteropgave.jpg (9971 bytes)20. august 2002

Nykælvere på KFC har dannet grundlaget for en masterafhandling om de vigtige ændringer, der sker i yveret og mælken indenfor de første 10 malkninger efter kælvning. Med baggrund i 780 mælkeprøver fra 17 KFC-køer har Birgitte M.D. Madsen lavet sin masterafhandling "Ændringer i den bovine mælkekirtels sekretion ved overgang fra kolostrum til mælk". Heri beskrives både de forandringer som sker i yvercellerne og med mælken, når den ændrer sig fra råmælk til almindelig mælk. Råmælkens anderledes kemiske sammensætning har betydning for dens fysiske egenskaber. F.eks. er den mere rødlig, og koaguleringsegenskaberne er ændrede i forhold til almindelig mælk. Disse ændringer kan skabe problmer på mejeriet, hvis der leveres mælk fra den tidligste laktation. Birgitte Madsen fandt en tilsyneladende sammenhæng mellem mælkens farve og koaguleringsegenskaber og foreslår derfor farvemåling som et potentielt redskab til automatisk sortering af mælk.

De mange mælkeprøver er blevet analyseret for en lang række protein- og sukkerstoffer. Heriblandt de vigtige antistoffer (immunoglobuliner), som er essentielle for den nyfødte kalvs modstandskraft mod infektionssygdomme. Desuden blever mælken analyseret for mælkeprotein (kasein) og mælkesukker (laktose), som begge er afgørende for produktionen af mejeriprodukterne.

I afhandlingen slås det bl.a. fast, at 90 % eller mere af antistofferne er forsvundet fra råmælken i løbet af de første 4 malkninger, samt at indholdet af kasein i mælken mere end halveres i løbet af de 10 første malkninger, mens laktose indholdet omtrent fordobles.

Birgitte Madsens afhandling er et godt eksempel på, hvorledes KFC kan bidrage til uddannelsen af unge indenfor det jordbrugsvidenskabelige felt.

Morten Dam Rasmussen, Afdeling for Husdyrsundhed og Velfærd, DJF og Mette Olaf Nielsen, Institut for Anatomi og Fysiologi, KVL var vejledere på projektet.

Flere oplysninger fås hos Birgitte.Madsen@agrsci.dk