Køer med rygsæk

       automatisk udtagning af blodprøver

 

Juli 2006

 

 

På KFC kan man i øjeblikket se nogle køer der bærer rygsæk. Og nej, det er ikke fordi vi regner med at køerne skal bruges i an alternativ form for landboturisme!  Tværtimod indgår køerne i et meget grundlæggende forskningsprojekt om sammenhængen mellem køernes adfærd og deres udskillelse af stresshormoner. Problemet med stresshormoner er dels at de ofte påvirkes af selve udtagningen af blodprøver og dels at man er interesseret i udviklingen over tid, så der skal tages mange blodprøver inden for en forholdsvis kort periode. Derfor har adfærdsforskerme fra Danmarks JordbrugsForskning udviklet udstyr til at udtage blodprøver løbende uden at der hver gang skal stikkes i køerne og køerne skal ikke håndteres. Det er her rygsækken kommer ind i billedet. Rygsækken indeholder nemlig en lille robot der kan skifte blodprøveglas, så der fra et kateter automatisk kan tages flere prøver uden at koen forstyrres.  

 

 

 

 

 

 

 

Ko iført rygsæk og blodprøvekateter

Køerne ser ikke ud til at være påvirket af at bære rygsæk

 

Inden forskerne når så langt som til at udtage blodprøverne er der en masse forarbejde. Selve det at få en rygsæk tilkoblet et kateter til at ligge så stabilt på køerne, at deres normaladfærd ikke påvirkes har været et job i sig selv. Dernæst skal rygsækken også være robust over for hvad andre køer kan finde på at gøre ved den. Her har det vist sig, at både koen selv og de andre køer hurtigt vænner sig til rygsækken, så det kun er nødvendigt med en 1-2 dages tilvænning til rygsækken før man kan begynde at udtage blodprøver.

 

Dernæst er der alt det tekniske omkring selve blodprøvetagningen og hvordan blodprøveglassene skal håndteres indtil de skal analyseres for indholdet af f.eks. stresshormoner.

 


Både koen selv og de andre køer vænner sig hurtigt til rygsækken

 

På sigt er der store perspektiver i at kunne udtage blodprøver automatisk og løbende, så det er sandsynligt at der hen ad vejen vil blive flere køer på KFC, der får lov at bære en rygsæk.

 

Yderligere oplysninger:

Seniorforsker Lene Munksgaard og Forskningsassistent Anders Fønss, DJF, Afd. For Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring,