Behandling af yverbetændelse
med og uden brug af Herd Navigator

 

August 2009

 

På Kvægbrugets Forsøgscenter er man i øjeblikket ved at undersøge, om en tidlig behandling for yverbetændelse ved alarm fra Herd Navigator, er mere effektiv end hvis behandlingen først starter, når der er synlige forandringer i mælken.

 

 

 

I øjeblikket bliver der testet en version af Herd Navigator til VMS på Kvægbrugets Forsøgscenter. I den forbindelse er køerne på KFC lige nu med i et forsøg, som skal undersøge, hvor effektivt overvågningssystemet Herd Navigator er med hensyn til behandling for mastitis.


Giver tidlig advarsel om mastitis

Herd Navigator systemet udtager automatisk en repræsentativ mælkeprøve under malkningen. Prøven undersøges for enzymet Laktat Dehydrogenase (LDH), der frigives fra yvervævet ved mastitis.

Viser målingen, at der er forhøjet risiko for mastitis, giver systemet en alarm på den pågældende ko. I en del tilfælde kan systemet påvise en begyndende infektion adskillige dage før der er synlige forandringer i mælken.

 

 

 

En version af Herd Navigator til VMS er i test på KFC

 

Effekt af tidlig behandling undersøges

Forsøget formål er at vise, om behandling af yverbetændelse (mastitis), baseret udelukkende på måling af LDH, er mere effektivt med hensyn til helbredelse, mælkeproduktion og samlet antibiotikaanvendelse end at afvente synlig yverbetændelse med forandring i mælken, før der påbegyndes en behandling.

 

Forsøget inkluderer alle køer på KFC, der er fri for yverinfektioner på dag 3-5 efter kælvning. Ved mastitis-alarm fra Herd Navigator systemet, bliver der udtaget mælkeprøver fra alle kirtler. Derpå bliver koen udpeget til enten øjeblikkelig antibiotikabehandling – eller - til behandling når de første synlige sygdomstegn viser sig.

 

Forsøget forløber parallelt med et lignende forsøg i fem andre besætninger.

 

I forsøget bliver der udtaget mælkeprøver fra alle
kirtler ved mastitis-alarm

 

Herd Navigator systemet markedsføres I Danmark af Herd Navigator Danmark A/S (www.Herdnavigator.com ), hvor yderligere information om systemet er tilgængelig. Udgaven til brug i besætninger med automatisk malkesystem (VMS) forventes klar til salg fra efteråret 2009.

 

Projektfinansiering

Projektet er del af et større forskningsprojekt BIOSENS II, der er finansieret under Innovationsloven med bidrag fra Dansk Kvæg, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i samarbejde med udviklingsvirksomheden Lattec I/S.

 

Du kan følge projektet og dets resultater her.

 

 

Yderligere oplysninger


Projektleder Torben Werner Bennedsgaard, DJF,

Tlf: 8999 1541,

Email: Torbenw.bennedsgaard@agrsci.dk