Køers ligge- og ædetid i systemer med AMS

5. marts 2002
I et forsøg på KFC er to grupper køer blevet døgnobservaret og deres adfærd er kortlagt. I hver gruppe var der 35 køer og racerne SDM og RDM gik blandet. Grupperne havde enten fri eller styret adgang til AMS’en. Den fri trafik gav køerne direkte adgang til foderbordet, den styrede ledte dem gennem AMS’en. I forsøget indgik også observationer af malkefrekvens. 

Observationerne vedrørende ligge- og ædetid viste blandt andet:

Køernes liggetid var uændret på 12.3 timer per ko per døgn uafhængigt af systemet. Hviletiden ligger indenfor normalområdet for køer i et sengebåsesystem som det anvendte.

Antal køer, af de 35, ved foderbordet var i gennemsnit på tværs af døgnet mellem 5,2 og 5,8 upåvirket af systemet

Antallet af køer ved foderbordet faldt markant i perioden 22.00 – 08.00

Se omtalen af forsøget "Adfærd og kotrafik hos malkekøer i AMS-system".

Flere oplysninger: Lene.Munksgaard@agrsci.dk