Formælken definerer mælkekvalitet

15april2003_formaelk_jesper_cmt.jpg (11486 bytes)20. maj 2003

Over 10.000 prøver af formælk er blevet udtaget på KFC i forbindelse med et projekt vedrørende automatiske malkesystemer og mælkekvalitet. Formålet har bl.a. været finde objektive metoder til udpegning af kassabel mælk og definition af hvad acceptabel mælkekvalitet er.

I den traditionelle malkestald kan landmanden før malkningen vurdere om den enkelte ko viser tegn på yverbetændelse, samt udmalke en sjat mælk for at forhåndsbedømme dens kvalitet. Synes koen at have yverbetændelse, eller har formælken et unormalt udseende, dvs. er der synlige klumper, blodtilblanding eller anden misfarvning skal mælken fra koen sorteres fra.

Et automatisk malkesystem – malkerobotter, som de 3 der findes på KFC – skal også kunne frasortere unormal mælk. Men malkerobottens sensorer kan ikke som landmanden arbejde med subjektive mål ved bedømmelse af formælken.

Udvikling af biosensorer, der kan opfylde vores mål om kun at levere sund mælk fra sunde køer, kræver metoder til målinger bl.a. af mælkens homogenitet og farve, samt grænseværdier for det der er normalt og det er unormalt. Det stiller krav om både objektive metoder til måling af mælkekvalitet og definitioner af, hvad der er en acceptabel mælkekvalitet.

Disse problemstillinger adresseres i et stort internationalt projekt finansieret af EU, Direktoratet for FødevareErhverv og Dansk Kvæg.

Klik på linkene og læs mere: