Bedre kobevægelse efter spalteslibning

 

August 2006

I begyndelsen af juni måned 2006 blev der foretaget slibning af spalter i kostalden på KFC. Personalet havde en fornemmelse af, at aktivitetsniveauet hos køerne f.eks. i forbindelse med brunst var for lavt. Det førte til fokus på, at de 6 år gamle spalter var for glatte og derfor blev der iværksat en spalteslibning. En opgørelse af locomotion data tyder på, at køernes bevægelse var bedre efter spalteslibningen. Opgørelsen er baseret på gennemsnitlige locomotion scores, og der er ikke korrigeret for andre faktorer som f.eks. klovbeskæring, der kan have påvirket locomotion scores i den aktuelle periode. Opgørelsen er udarbejdet af jordbrugsteknolog-studerende Pia Poulsen fra Vejlby Landbrugsskole, i forbindelse med et 2 ugers praktikophold på KFC.

 

Køerne på det nyslebne gulv

 

Locomotion-score

På KFC gennemføres hver 14. dag en såkaldt locomotion-scoring af køerne. Locomotion scoring betyder, at køerne tildeles en karakter for bevægelse. Karakteren ligger i intervallet fra 1 (dårlig) til 9 (god), og tildeles efter en bedømmelse af 3 forhold omkring bevægelsen.  Når koen ses bagfra bedømmes skridtlængde, udsving med bagbenene, samt gangens regelmæssighed.

 

 

Gennemsnittet højere efter slibning

Køernes gennemsnitlige locomotion score forud for spalteslibningen var 5,1 point, beregnet som et gennemsnit af alle locomotion scoringer i perioden fra 5 til 0 uger før spalteslibningen. I perioden fra 0 til 5 uger efter spalteslibning, var køernes locomotion score 0,3 point højere svarende til 5,4 som gennemsnit. I figur 1 sammenlignes fordelingen af locomotion scoringer før (1) og efter (2) spalteslibningen. Efter spalteslibninger er andelen af køer, hvis bevægelse er bedømt til lidt under middel (karakter 4 og 5) faldet til fordel for en stigning i andelen af køer, hvis bevægelse er bedømt til lidt over middel (karakter 6 og 7).

 

Figuren tyder ikke på at bevægelsen har ændret sig væsentligt hos køer som forinden spalteslibningen var særlig dårligt eller særlig godt gående.

Figur 1. Fordelingen af locomotion scores (bevægelses-karakterer) tildelt KFC-besætningens køer før (1) og efter (2) spalteslibning.

 

Især forbedring for 1. kalvskøer

Figur 2 viser at den væsentligste forbedring af locomotion score sker blandt køer i 1.laktation.

 

Spalterne blev slebet på tværs af deres længderetning i ca. 2 mm dybde. Se vedr. slibningen her. Dette har ført til at spalterne udtørrer meget hurtigere, hvilket må forventes at være en fordel mht. ammoniakfordampning. Derimod er det sværere at holde dem rene, hvilket især er en ulempe i varme perioder.

 

 Figur 2. Locomotion score før og efter spalteslibning opgjort indenfor laktationsnummer. Tilsyneladende er det køer i første laktation der viser den væsentligste forbedring af locomotion score i perioden efter spalteslibningen.

 

Disse resultater antyder, at spalteslibning har en positiv effekt på køernes bevægelse på kort sigt.

 

Yderligere oplysninger:

 Dorte Bossen, Afd. For Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, DJF