Protein til kvier - mængde og kvalitet

protein til kvier.jpg (23956 bytes)10. november 2002

De danske normer til kvier afviger fra udenlandske normer - det gælder specielt normerne til store kvier. En sammenligning af danske proteinnormer med hollandske og amerikanske viser, at danske normer er lavere. Desuden diskuteres det tit om kviernes forsyning med protein og kvaliteten af det tildelte protein kan påvirke kviernes størrelse og dermed hvordan de senere klarer sig som ko. I et forsøg, som omfatter 60 KFC’s kvier fra 10 –12 mdr. alderen til 3 mdr. før kælvning, tildeles kvierne protein svarende til den danske norm hhv. normen + 20 %.

Formålet er at undersøge effekten på:

·         tilvækst og foderudnyttelse

·         højdemål og kropsudvikling

·         senere ydelse

·         reproduktion

·         N-forbrug og N-effektivitet

Forsøget, som startede 1. maj 2002, skal dermed klarlægge om de danske kvier er optimalt forsynet med protein, når de bliver fodret efter danske fodernormer. Hvis ikke vi med forsøget kan påvise en positiv effekt på kviernes tilvækst, reproduktion og ydelse, vil en øget tildeling af protein kun betyde større forderomkostninger og øget N-udskillelse.

Det er planlagt, at i alt 60 kvier skal deltage i forsøget i løbet af det næste år. Foreløbigt er der indsat 36 kvier, hveraf 22 SDM og 14 Jersey. De første 8 kvier afslutter forsøget medio maj 2003. Halvdelen af kvierne bliver fodret efter gældende normer, resten får 20% mere protein i foderet. Alle fodres efter ædelyst med en fuldfoderration af majsensilage, sojaskrå, snittet halm og mineralblanding. I de første 6 måneder af forsøgsperioden ligger rationernes energikoncentration fast, så kvierne får en forventet daglig tilvækst på 750 gram pr dag. Derefter bliver de fodret med en energikoncentration, så de forventes at vokse ca. 900 gram pr dag frem til kælvning.

Se poster fra Åbent hus 2005 om protein til kvier  

 

Projektleder: Kristen Sejrsen, Afdeling for Husdyrernæring, DJF

Flere oplysninger:

E-mail: Kristen.Sejrsen@agrsci.dk, tlf.: 89991513