Nu også kødkvæg på KFC

August 2007

 

Et nyt projekt er startet op på KFC i sommerens løb. Det handler om ”Optimeret kødkvægsproduktion i kombination med pleje af naturarealer”.

 

Kan naturpleje og høj produktivitet kombineres?

Forsøget har til formål at demonstrere, hvordan pleje af naturarealer med ammekøer kan kombineres med høj produktivitet og god slagtekvalitet af de producerede kødkvægsungtyre. Samtidig skal der sikres en bæredygtig økonomi i både ammekoleddet og i slutfedningsleddet.

 

Nogle lidt betuttede kalve er ankommet til KFC.

Ingen har lyst til at stille op til fotografering.

 

Da ammekosektoren ændres i disse år, grundet afkoblingen af støtten, er det vigtigt at få en god og stabil økonomi i produktionen. Mange ammekoproducenter overvejer derfor, om det er økonomisk rentabelt for dem at tilbyde at pleje naturarealer og i givet fald, hvordan en sådan produktion skal gennemføres. Det er derfor interessant at undersøge naturpleje med ammekøer i kombination med en specialiseret kødproduktion baseret på tyrekalvene.

 

To forskellige fravænningsstrategier

Forsøget afprøver to forskellige fravænningsstrategier. Én hvor kalvene bliver fravænnet med 3 måneders alderen og én hvor kalvene fravænnes ved 6 måneders alderen.

Alle kalve slutfedes på KFC, hvor de er opdelt på 3 fodringsstrategier:

 

    1. Kraftfoder og halm
    2. En fuldfoderration af kraftfoder og 1. slæt græsensilage
    3. Separat tildeling af en fast mængde kraftfoder samt fri adgang til 1. slæt græsensilage

 

 

Kalv ved Insentec-foderkasse, som registrerer kalvenes foderoptagelse.

Da ammekøer som oftest er af mange racer og racekombinationer, er der også i dette forsøg taget flere forskellige typer af kalve ind. Kalvene i dette forsøg er af følgende racer:

 

Hereford, Charolais, Simmental, Korthorn og krydsninger af Hereford/Limousine, Charolais/Simmental og Limousine/Simmental.

 

Kalvene slagtes i forhold til hvilken race de tilhører så den enkelte kalv opnår den optimale vægt for racen.

 

Efter et par uger i stalden er stemningen mere afslappet

 

Efter endt forsøg bliver der lavet en opgørelse over den samlede økonomi i at producere kødkvægskalve i to forskellige fravænningssystemer, dvs. når tyrekalvene fravænnes ved enten 3 måneder eller ved 6 måneder og derefter slutfedes på stald.

 

Desuden bliver det undersøgt, hvordan slagtekalvenes produktivitet (tilvækst, foderoptagelse, fodereffektivitet og slagtekvalitet) er blevet påvirket af fravænningsstrategien og foderstrategien under slutfedningen.

Læs mere...

 

 

Flere oplysninger:

Anne Mette Graumann, Projektleder

AgroTech, E-mail: AMG@agrotech.dk

 

Christian F. Børsting, Centerleder

E-mail: Christian.Borsting@agrsci.dk